+386 1 899 52 10 info@neolink.si

Anketa - Tehnični pregledi 2.0

Prosimo, da izpolnjujete anketo po lokacijah. Torej, če ima vaše podjetje več lokacij, kjer opravljate tehnične preglede vozil, izpolnite za vsako lokacijo svojo anketo. Terenski pregledi niso predmet te ankete. Hvala.
Vnesite številko od 1 do 5.
Vnesite številko od 1 do 10.
Vnesite številko od 1 do 10.
Imate steze pokrite z brezžičnim omrežjem?(Zahtevano)
Imate v AutosysSQL aktiven katalog Autodata?(Zahtevano)
Uporabljate funkcijo spletnega preverjanja stanja števca KM v AutosysSQL?(Zahtevano)
Če bi bilo fotografiranje stanja števca km in VIN številke obvezno, kaj bi sami želeli, da se dodatno fotografira?(Zahtevano)
Ko odpirate zapisnik o tehničnem pregledu, kdaj fotografirate vozilo?(Zahtevano)

Maja 2023 pričnemo s testiranjem sistema eCall v vozilih. Kako dobro je vaša lokacija pokrita z mobilnim omrežjem in GPS signalom?(Zahtevano)

Pri testiranju zavor uporabljate daljinskih upravljalnik od zavornih valjev?(Zahtevano)
Označite vse, kar ustreza
V kolikor bi tablica za testiranje eCall obenem omogočala tudi odpiranje in zapiranje zapisnika, fotografiranje vozila (tudi števca in VIN), prepoznavo reg. tablice, vnos napak na zapisnik in daljinsko upravljanje z zavornimi valji, kako bi odpirali/zapirali zapisnik in vnašali napake?(Zahtevano)

Zapisnike o tehničnih pregledi odpiramo na podlagi:(Zahtevano)
označite vse, kar ustreza
Kje izpisujete potrdila (zapisnike) o tehničnem pregledu, ko zaključite pregled?(Zahtevano)