+386 1 899 52 10 info@neolink.si

Vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori za samopomoč.

Pri meritvah zavornih učinkov tovornega vozila je učinek statične meritve ustrezen, dinamične pa ne, kljub doseženim 30% delovnega tlaka

Statična meritev upošteva le zavorne sile pri praznem vozilu, učinek pa preračuna na težo vozila (pri parkirni zavorni na največjo dovoljeno maso ali seštevek osnih obremenitev, izjemoma na težo vozila).

Pri dinamični meritvi se upoštevajo zavorne sile, tlak pri zaviranju (ki mora biti večji od 30% nazivnega tlaka) in največja dovoljena masa oz. seštevek osnih obremenitev (nikoli teža vozila).

Iz formule za preračun dinamičnega zavornega učinka je razvidno, da bo učinek ustrezen ob razmerju, ko je sila zaviranja čim večja ob čim nižjem tlaku (ki pa mora še vedno presegati 30% nazivnega tlaka).

Kadar so zavorne sile relativno majhne, tlak pa visok, to pomeni slabe zavore in vozilo seveda ni brezhibno – kljub dejstvu, da so bile statične meritve ustrezne.

Zavorni učinki, ki jih med meritvijo zavor opazujemo na zaslonu merilne naprave (EUROSYSTEM) niso enaki učinkom, ki se na koncu pregleda prenesejo v Autosys

Prikaz učinkov v Eurosystemu je drugačen od učinkov, ki jih izračuna Autosys, ki upošteva slovensko zakonodajo. Večinoma gre za razliko nekaj odstotkov, vendar je merodajen vedno le izračun, ki ga opravi Autosys. Le-ta iz merilnih naprav namreč prenese le meritve (zavorne sile, teža…), preračune in rezultate pa skladno s TSV605/02 izdela Autosys.

Autosys javi napako, ko želimo odpreti ali zaključiti zapisnik

Pojavi se napaka kot na sliki. To pomeni, da Autosys ne uspe komunicirati s FORM.NET-om. Načeloma je zadeva rešljiva tako, da FORM.NET zaženete KOT SKRBNIK. Če na ta način deluje, predlagamo, da si bližnjico do FORM.NETa uredite tako, da bo program vedno zagnan skrbniško.

Če ta rešitev ne deluje, se obrnite na SRC.SI

Ali lahko vozilo v smislu videonadzora fotografiramo izven preizkuševalne steze (pred halo...)?

Ne. Po veljavni zakonodaji, skladno tudi s pojasnilom MZI, se tehnični pregled vozila, s tem pa tudi fotografiranje vozila, opravlja na preizkuševalni stezi. Izjema je preizkušanje vozil na tere

Samodejno osveževanje podatkov odprtih zapisnikov ne deluje in/ali čas pregleda se ne osvežuje

(od Autoys verzije 6.45 dalje)

Predpogoj: v Nastavitvah Autosys-a mora biti “Časovno osveževanje” IZKLJUČENO. To opcijo vključite le, kadar ste se posvetovali z nami.

Opomba: Prejšnje verzije so imele časovno osveževanje (vsakih 10 sekund so se vsi računalniki neodvisno osvežili) – žal pa je to povzročalo težave v stabilnosti in poškodovanje zbirk podatkov.

SCENARIJ 1: na stezi uporabljate samo en računalnik z Autosys-om

V tem primeru se zapisniki v tabeli samodejno osvežujejo vedno, kadar izvedete neko akcijo (podpisovanje zapisnika, prenos meritve, odpiranje novega zapisnika). Takrat se osveži tudi čas pregleda.
Če se ne izvede nobena akcija, se tudi čas ne osveži. Če želite osvežiti samo čase pregleda na odprtih zapisnikih, pritisnete tipko F6 (osveži).

SCENARIJ 2: na stezi uporabljate več računalnikov z Autosys-om

Predpogoji za delovanje samodejnega osveževanja (posvetujte se z vašimi informatiki):
– požarni zidovi na računalnikih z Autosys-om morajo biti izključeni (public, private in domain) – (Autosys za osveževanje uporablja TCP/UDP vrata 2326 do 2330 in 2376 do 2380)
– na omrežnih stikalih mora biti izključena zaščita, ki preprečuje pretok podatkov po UDP protokolu, kadar so izvorna (SRC) in ciljna (DST) vrata enaka (npr. UDP 161 <-> 161). Na HP stikalih se ta zaščita imenuje AutoDOS. Načeloma neupravljana stikala (unmanaged switch) te nastavitve in omejitve nimajo.
– računalniki morajo biti v istem lokalnem omrežju (v isti C klasi)

V tem primeru mora samodejno osveževanje delovati na naslednji način:

Seznam odprtih zapisnikov se po računalnikih v omrežju osvežuje vedno, ko se na enem od računalnikov zgodi neka akcija na odprtem zapisniku (odpiranje zapisnika, dodajanje opomb, prenos meritve). Istočasno se posodobijo časi pregledov v tabeli.
Kadar se ne zgodi na nobenem računalniku nobena akcija, osveževanje miruje, s tem pa se ne osvežujejo niti časi pregledov. V takem primeru na posameznem računalniku kliknete tipko F6, kar osveži seznam odprtih zapisnikov in čase pregledov.

Dodatno pojasnilo: samodejno osveževanje po omrežju je programsko intenzivna operacija. V primerih, ko imate v organizaciji veliko tehničnih pregledov dnevno, je pogosta situacija, ko preglednik v nekaj sekundah opravi veliko operacij na zapisnikih (npr. naredi podpis zapisnika, podpis sklopov, pobere meritve, pogleda profil gum, doda napako). Vsaka operacija, ki jo izvede, pošlje po omrežju “zahtevo za osvežitev podatkov” na ostalih računalnikih. Občasno ti računalniki ne morejo slediti temu tempu in osveževati tako hitro. Posledično se Autosys lahko nepredvideno zapre (sesuje).

V takem primeru v Splošnih nastavitvah Autosys-a (na vseh računalnikih) v polje Časovni premor osveževanja vnesete število sekund premora med pošiljanjem zahtev za osveževanje. Poskusite npr. s “5” sekundami.
Če ste določili časovni premor, bo Autosys ne glede na izvedene akcije na računalniku, med eno in drugo zahtevo po osveževanju počakal določeno število sekund.

Primer (5 sekund): preglednik podpiše zapisnik. Autosys takoj osveži vse računalnike. V naslednjih 3 sekundah preglednih pobere meritve, vpiše opombe. Ker še ni preteklo 5 sekund od prejšnjega osveževanje, Autosys ne osveži ostalih računalnikov. Čez nekaj sekund preglednik doda nekaj napak na zapisniki. Ker je preteklo več kot 5 sekund od prejšnjega osveževanja, Autosys spet osveži vse računalnike na zadnje stanje.