+386 1 899 52 10 info@neolink.si

Revizije aplikacij

Spremembe v aplikacijah

Compsys Obrazci

id Oznaka Naziv Velj. verz. Objavljeno v Compsys Datum ver.
id Oznaka Naziv Velj. verz. Objavljeno v Compsys Datum ver. Podrobnosti
27 ARH ARHIVSKA MAPA 1,03 3,95 20.03.2019
26 EMIS IZJAVA O EMISIJSKI USTREZNOSTI VOZILA 1,00 1,00 01.03.2008
28 FOTO FOTOGRAFIJE 1,00 1,00 01.03.2008
35 POR-IDENT Poročilo o kontroli - V POSTOPKU IDENTIFIKACIJE VOZILA 1,02 4,81 16.02.2023
34 POR-IOTSV Poročilo o kontroli - V POSTOPKU IOTSV 1,03 4,79 26.10.2022
38 POR-ISL Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - SPREMEMBA IZPUŠNEGA SISTEMA NA VOZILU KATEGORIJE L 1,07 4,79 26.10.2022
37 POR-ISM Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - SPREMEMBA IZPUŠNEGA SISTEMA NA VOZILU KATEGORIJE M1 1,07 4,84 10.03.2023
55 POR-LPG Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VGRADNJA PLINSKE NAPRAVE (LPG) 1,03 4,80 25.11.2022
49 POR-NS Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VGRADNJA MEHANSKE NAPRAVE ZA SPENJANJE VOZIL 1,06 4,79 26.10.2022
61 POR-PD Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - PREMIČNA DELAVNICA 1,02 4,80 25.11.2022
65 POR-POVB Poročilo verzija B - V POSTOPKU POV (posamična odobritev vozila) 1,00 5,02 28.03.2024
41 POR-PP Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VGRADNJA PLATIŠČ OZ. PNEVMATIK 1,07 4,80 25.11.2022
59 POR-PVMN Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - PREKATEGORIZACIJA M1 V N1 1,02 4,80 25.11.2022
57 POR-PVNM Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - PREKATEGORIZACIJA N1 V M1 1,04 4,81 16.02.2023
36 POR-SB Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - SPREMEMBA BARVE 1,06 4,80 25.11.2022
39 POR-SM Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - SPREMEMBA MOČI POGONSKEGA AGREGATA 1,07 4,81 16.02.2023
42 POR-SP Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - SPLOŠNI OBRAZEC 1,03 4,79 26.10.2022
45 POR-SS Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VGRADNJA DODATNE SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE 1,05 4,80 25.11.2022
46 POR-SSL Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VGRADNJA DODATNE SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE L 1,02 4,80 25.11.2022
47 POR-SV Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - PREDELAVA VOZILA ZA NAMEN ŠOLE VOŽNJE 1,02 4,79 26.10.2022
44 POR-VC Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VGRADNJA SPREDNJE CEVNE ZAŠČITE 1,01 4,79 26.10.2022
40 POR-VN Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VGRADNJA NADGRADNJE 1,01 4,79 26.10.2022
43 POR-VS Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VGRADNJA SPOJLERJA 1,06 4,80 25.11.2022
50 POR-VV Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VTIS IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE NA VOZILO 1,03 4,80 25.11.2022
48 POR-VVI Poročilo o kontroli - V POSTOPKU POPV - VGRADNJA VITLA 1,01 4,79 26.10.2022

Export all forms
Legend:

+ ” new
* ” change
” remove
! ” correction

NOVOSTI verzija 5.03 - 17.04.2024 ! popravek izpisa na obrazcih za POV (Zapis in poročilo B) - izpis letnice, izpis datuma, izpis lokacije na zapisu NOVOSTI verzija 5.02 - 28.03.2024 + za postopke POV (posamična odobritev vozila) dodano poročilo verzija "B" (POR - POVB 1.00) + za postopke POV (posamična odobritev vozila) dodan zapis (ZAP - POV 1.00) NOVOSTI verzija 5.01 - 11.03.2024 * vsem tiskanim obrazcem smo odstranili "Datum izpisa" z dna lista, ker je ob podpisih že tako naveden datum. ? odpravljena napaka pošiljanja predelav št. 10,11,12 + pri pošiljanju predelav je sedaj na zaslonu mogoče obkljukati "Številka šasije VIN (E)" - se pošilja v sistem ob vpisu predelave spremenjene VIN številke NOVOSTI verzija 5.00 - 15.01.2024 * sprememba obrazcev POR - ZS 1.06 in ZAP - PZS 1.07: pri tekstu PREPUSTNOST in ODBOJNOST dodane enote "(v %)" * varnostna posodobitev NOVOSTI verzija 4.99 - 30.11.2023 * sprememba Zapisa o pregledu vozila ZAP - IOO 1.07: dodani točki 15 in 16 v poglavju 2.1 (kontrola označevalnih tabel, obrisa vozila in ESCS sistema) + zaradi težav s CRV/PSO je vgrajen začasen sistem, ki skuša ugotoviti ali je prišlo do napake, (ki se nekaterim pojavlja) in če je, potem poskusi kljub temu nadaljevati z delom NOVOSTI verzija 4.98 - 07.11.2023 * sprememba Zapisov o pregledu vozila: ZAP-PZS 1.06 (zatemnitev stekel): dodana točka 2.6 o kontroli zatemnitve 3. zavorne luči ZAP-PVZ 1.05 (vzmetenje) : spremenjena točka 3.8 (dodana "prednapetost") dodana točka 3.11 o ustreznosti svetlobnih pramenov žarometov NOVOSTI verzija 4.97 - 12.10.2023 + dodatna uskladitev z e-CRV ! popravek tiskanja 4. strani fotografij (obrazec FOTO) NOVOSTI verzija 4.96 - 10.10.2023 + dodatna uskladitev z e-CRV NOVOSTI verzija 4.95 - 10.10.2023 ! odprava hrošča verzije 4.93 (težave s proxy strežnikom) + uskladitev delovanja Compsys z novim e-CRV + zapis o EVIDENTIRANI SPREMEMBI se sedaj lahko izpolni elektronsko (kot npr. poročilo za IOTSV). Kadar gre za vpis vlečne naprave, se (po potrebi) glede na D vrednost naprave samodejno preračuna nova D vrednost vozila in ustrezno zmanjša NDM. Elektronsko izpolnjevanje tega zapisa ne prenaša vrednosti v polja v potrdilu. Predelavo in npr. polja za vlečno napravo na potrdilu še vedno vtipkate, kot doslej. NOVOSTI verzija 4.93 - 17.09.2023 + pri tiskanju fotografij je dodana še ena stran, sedaj je možno natisniti do 24 fotografij + varnostne posodobitve za Windows 10 in 11 NOVOSTI verzija 4.92 - 17.08.2023 + varnostne posodobitve za Windows 10 in 11 NOVOSTI verzija 4.91 - 12.06.2023 + na seznamu potrdil je gumb za TISK DVOJNIKA zmanjšan, nad njim je nov gumb za VNOS podatkov DVOJNIKA. NOVOSTI verzija 4.90 - 10.06.2023 + pri vnosu vloge dodana kontrola, da se rabljenemu vozilu lahko vpiše le datum prve reg., novemu pa datum COC. Če noben datum ni vpisan, program opozori. ! popravek: pozicioniranje tiskanja potrdila o skladnosti se shranjuje lokalno, na vsakem računalniku posebej, namesto globalno - za vse enako NOVOSTI verzija 4.89 - 03.05.2023 * na seznamu potrdil odstranjen gumb EMISIJE, namesto njega sedaj gumb VROČILNICA (natisne vročilnico, enako kot iz menija Tiskanje-razno) ! popravek, da se stornirana potrdila v povečanem oknu programa prikazujejo z enako velikostjo pisave v tabeli potrdil, kot ostala potrdila + dolžine stolpcev, ki se na seznamu potrdil lahko spreminjajo, si program zapomni in upošteva ob naslednjem odpiranju pregleda potrdil (program si zapomni dolžine nastavljenih stolpcev po posameznem računalniku, na katerem uporabljate Compsys) Stolpce resetirate z desnim klikom miške kjerkoli na seznamu potrdil ! upravna pisanja: popravki spremenljivke @@@POSTOPEK@@@ + upravna pisanja: dodana spremenljivka @@@POV@@@ za Posamično odobritev vozila + dodan izpis POROČILA za postopek POV (nov obrazec POR - POV 1.00) NOVOSTI verzija 4.88 - 14.04.2023 + V urejevalniku fotografij dodana možnost izvoza fotografije (posamezne) na poljubno lokacijo na disku ! Odpravljena napaka pri tiskanju oznake obrazca upravnih pisanj + Pri upravnih pisanjih dodana možnost izbire naslovnika upravnega pisanja (lastnik vozila ali vložnik vloge) + Vloge, na katerih so pripeta eventuelna upravna pisanja, imajo kot indikator na seznamu vlog številke vlog obarvane zeleno + Na tiskani obrazec VLOGA (VLOG 1.04) je dodan postopek POV. NOVOSTI verzija 4.87 - 29.03.2023 ! popravek pri dodajanju strank v šifrant strank (pri vložnikih in plačnikih obrnjeni polji pošta in kraj) + med izbiro aktivnih postopkov v nastavitvah dodan "POV" + pri dodajanu strank v šifrant dodatne kontrole na vnosnih poljih (obveznost vnosa) + v meniju NASTAVITVE je nova fukncija UREDI KRAJE IN POŠTE STRANK, ki uredi šifrant strank. Lahko ga kadarkoli poženete, PRIPOROČLJIVO PA VSAJ TAKOJ PO NAMESTITVI TE VERZIJE COMPSYS-a. + Pri urejanju podatkov na potrdilu o skladnosti, je v naslovu okna izpisana sedaj številka VLOGE za kontrolo. ! spremenjeno okno statusa pošiljanja potrdila (vidnost celotnega teksta, predvsem v primeru napake) + pri urejanju podatkov v potrdilu je sedaj na voljo tipka F9, ki odpre pregledovalnik fotografij. To okno je lahko odprto med urejanjem potrdila, možno ga je premakniti izven okvirov programa Compsys in je v pomoč s podatki s fotografij. + Na seznamu vlog dodana možnost izvoza podatkov vloge v XML ali CSV datoteko + na pregledu potrdil je dodan stolpec "komercialna oznaka vozila" NOVOSTI verzija 4.86 - 17.03.2023 ! popravek statusa pošiljanja (predvsem v povezavi s storniranjem) NOVOSTI verzija 4.85 - 16.03.2023 * Sprememba ZAP - PISL 1.05 in ZAP - PISM 1.05 - dodana subjektivna ocena hrupa v točki 3.2/8 Zapisa. * Sprememba ZAP - PBA 1.05 - popravek navedbe Ur.l. Pravilnika o delih in opremi vozil na Zapisu v točki 7.2. + dodano polje "LOKACIJA" na vlogah - neobvezna uporaba, namenjeno zapisovanju lokacije spisa (npr. št. fascikla, lokacija spisa v arhivu, itd.) - 20 znakov + dodana polja za PLAČNIKA na vlogah - neobvezna uporaba (podatki o plačniku postopka). Privzeto pri izdelavi vloge po vnosu lastnika vozila, program samodejno skopira podatke tudi v polja PLAČNIKA (enako kot skopira podatke lastnika v podatke vlagatelja vloge). + poleg postopkov IOTSV, IDENT, EVID.S in POPV dodan še POV (posamična odobritev vozila) + omogočeno pošiljanje zahtevka in potrdila o skladnosti za POV (skladnost z navodili AVP za POV) + na seznamu potrdil je dodan nad tabelo nov zavihek "POV", ki filtrira potrdila tako, da so prikazani samo postopki POV. Enako na seznamu vlog. + na seznamu vlog je mogoče podatke vloge izvoziti v JSON datoteko. To storite tako, da na seznamu vlog označite vlogo in kliknete desni gumb miške, pojavi se možnost "Izvoz vloge v JSON datoteko". Pred tem morate uporabniku določiti delovni imenik (mapo, kamor se bo tak izvoz izvedel). Pot do nastavitve: Nastavitve-Varnost-Seznam uporabnikov-izbira uporabnika->Spremeni->zavihek ostalo NOVOSTI verzija 4.84 - 10.03.2023 ! Popravek zapisov: ZAP - PISM 1.04 - odstranjena navedba TSV 141/03, dodana Direktiva 70/157/EEC POR - ISM 1.07 - odstranjena navedba TSV 141/03, dodana Direktiva 70/157/EEC NOVOSTI verzija 4.83 - 08.03.2023 ! Popravek - pri pošiljanju potrdila o skladnosti se VIN številka traktorja (E.1) ni poslala v CRV NOVOSTI verzija 4.82 - 07.03.2023 + Pri tiskanju ZBIRa podatkov (IOTSV) je sedaj mogoče v programu "pokljukati" posamezne vire podatkov. Pri tem gumb PRIVZETO obkljuka privzete vire, SHRANI shrani matriko vseh obkljukanih virov in NALOŽI prikliče matriko, ki je bila shranjena. PRIVZETI viri so vedno enaki, SHRANI/NALOŽI pa lahko uporabite po svoje (vendar se vedno shrani samo ena matrika in prikliče zadnja shranjena) Vsak vir ima na vrhu tudi gumb, s katerim pokljukate naenkrat celoten stolpec. Ne glede na uporabo gumbov lahko vedno ročno spreminjate obkljukane vire. V kolikor ne obkljukate nič, se obrazec izpiše brez kljukic - kot doslej. + Pri urejanju potrdila se ob določanju barve vozila sedaj izpiše tudi besedni opis oznake barve * Spremembe ZAPIS O PREGLEDU VOZILA za IOTSV: IOTSV M,N - ZAP - IOMN 1.04 -> dodana beseda "ODSEVNIKI" v točki za kontrolo svetlobne opreme, dodana "PREGRADNA STENA" IOTSV L - ZAP - IOL 1.04 -> dodana subjektivna kontrola hrupa v točki 2.1/5, pri steklih dodani "BRISALCI", pri fotografijah dodan tip pogonskega agregata IOTSV T,C - ZAP - IOTC 1.05 -> foto odstranjeni vzglavniki in števec km, dodan števec delovnih ur, oznaka zaščite proti prevrnitvi, sedež+varnostni pas IOTSV O,R,S - ZAP - IOO 1.06 -> dodani ODSEVNIKI v kontrolnih točkah, pri foto odstranjena tablica in dodana ruda + tablica na osovini NOVOSTI verzija 4.81 - 16.02.2023 * Na seznamu potrdil je stolpec VIN nekoliko širši, da prikazuje celotno VIN številko vozila * Sprememba obrazca POR - IDENT 1.02 - poročilo za postopek IDENTIFIKACIJE ne vsebuje več SA znaka, ker ne gre za akreditiran postopek * Sprememba obrazca ZAP - PSMPA 1.04 - dodajanje rubrike 3.4 o deklaracijski tablici in spremembi kategorije vozila ter dodajanje rubrike v točki 7 o skladnosti predelave z Zvoz-1 * Sprememba obrazca POR - SM 1.07 - dodajanje polja za vpis nove kategorije vozila in dodajanje navedbe, da je vozilo skladno z Zvoz-1 * Sprememba obrazca POR - PVNM 1.04 - dodajanje polja za vpis stehtane mase vozila po predelavi * Sprememba obrazca ZAP - PPVNM 1.02 - dodajanje polja za vpis stehtane mase vozila po predelavi NOVOSTI verzija 4.80 - 25.11.2022 + Zaradi podpore organizacijam, ki imajo več enot in uporabljajo Compsys v oblaku, smo dodali v zbirko potrdil beleženje uporabniškega imena (B000xxx) pri pošiljanju potrdila v CRV in s tem poskrbeli za ločevanje potrdil po posamezni enoti iste organizacije * Popravki zapisov in poročil zaradi uskladitve navedbe zakonodaje (Pravilnik o delih in opremi vozil), določeni obrazci dobijo nove verzije in sicer: ZAP - PVZ 1.04 ZAP - PSPO 1.04 ZAP - PSNL 1.04 ZAP - PBA 1.04 ZAP - PPP 1.04 ZAP - PVV 1.04 ZAP - PZS 1.05 POR - PP 1.07 POR - VV 1.03 POR - ZS 1.05 POR - LPG 1.03 POR - PD 1.02 POR - PVMN 1.02 POR - PVNM 1.03 POR - SB 1.06 POR - SSL 1.02 POR - SS 1.05 POR - VS 1.06 POR - VZ 1.06 Vsem obrazcem smo spremenili navedbo Uradnih listov za Pravilnik o delih in opremi vozil. NOVOSTI verzija 4.79 - 26.10.2022 * vsem obrazcem Poročilo je spremenjena pozicija SA logotipa (povečan odmik spodnjega roba na 2,75mm) * ZAP - PVZ 1.03 posodobljene navedbe zakonodaje, dodana navedba, da se kontrola in vpis meritev pod točko 3 ne izvajajo, če se višina vozila (odmik od tal) ne spremeni * ZAP - PMNSV 1.05 dodatna navedba Direktive 94/20 zaradi veljavnosti homologacij pred Pravilnikom UN/ECE R55 + aplikacija za fotografiranje Neoimager 1.3, grafična sprememba gumba za fotografiranje in možnost vklopa/izklopa zvočne potrditev fotografiranja Seznam obrazcev poročil in spremembe: POR - IDENT 1.01 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - IOTSV 1.03 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - ISL 1.07 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - ISM 1.06 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - LPG 1.02 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - NS 1.06 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje, dodana navedba Direktive 94/20 POR - PD 1.01 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POP - PP 1.06 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - PVMN 1.01 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - PVNM 1.02 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - SB 1.05 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - SM 1.06 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - SP 1.03 premik SA logo POR - SSL 1.01 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - SS 1.04 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - SV 1.02 premik SA logo POR - VC 1.01 premik SA logo POR - VN 1.01 premik SA logo POR - VS 1.05 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - VVI 1.01 premik SA logo POR - VV 1.02 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje POR - VZ 1.05 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje, dodano polje Višina vozila POR - ZS 1.04 premik SA logo, posodobljene navedbe zakonodaje NOVOSTI verzija 4.78 - 03.10.2022 + dodan izpis SEZNAM DUPLIKATOV (meni Obdelava) ! popravek tiskanja PRAZNIH OBRAZCEV (arhivska mapa, zapis IOTSV-L, poročili IOTSV in IDENT, Uradni zaznamek in Dodatni list zapisa) NOVOSTI verzija 4.77 - 27.09.2022 ! popravek v šifrantu OPREMA (gumb za dodajanje je bil izključen) * sprememba napisa v meniju tiskanje IOTSV - zapis za O je sedaj zapis za O,R in S kategorije NOVOSTI verzija 4.76 - 14.09.2022 ! popravek prenosa fotografij iz oblaka preko API protokola za tiste, ki imate internetno povezavo preko proxy.gov.si NOVOSTI verzija 4.75 - 30.08.2022 * nova verzija obrazca ZAP - IOO 1.05 (obrazec se preimenuje tako, da naslov vsebuje tudi kategorije vozil "R" in "S") + v nastavitvah je mogoče označiti novo kljukico - BREZ SA LOGOTIPA pri IOTSV? ; Uporabite takrat, ko IOTSV ni predmet akreditiranih postopkov in se SA logo ne tiska na obrazce NOVOSTI verzija 4.74 - 22.08.2022 ! popravek napake izdelave XML datoteke za potrdila "SA" + nadgradnja varnostnega modula za vstop v program in pravice uporabnikov NOVOSTI verzija 4.73 - 22.08.2022 ! popravek tiskanja vročilnice (spremni dopis) - v primeru izbire naslovnika "drugo", se sedaj v nogi dopisa prikaže pravi naslov ! popravek pošiljanja podatkov v CRV za L kategorijo z izključno električnim pogonom (pošiljamo prazno polje prostornina in neto moč) + objava aplikacije NeoImager (za fotografiranje vozil) za androidne telefone v Google Play trgovini NOVOSTI verzija 4.72 - 11.08.2022 * sprememba zaporedja fotografij pri uvozu in tisku (obrazec P16) ! popravek rotiranja fotografij v urejevalniku fotografij + posodobitev modulov/knjižnic za podporo Windows 11 NOVOSTI verzija 4.71 - 09.08.2022 ! popravek tiskanja fotografij NOVOSTI verzija 4.70 - 05.08.2022 + pri pošiljanju IOTSV potrdila o skladnosti v CRV, se izvede kontrola določanja države dobave. Če ni določena, program opozori. + pri pošiljanju predelav je sedaj mogoče obkljukati tudi pošiljanje podatka "O.2" (nezavirano priklopno vozilo) * sprememba pošiljanja oblike številke prostornine in moči motorja v CRV (namesto npr. 198,80 > 198,8; namesto 198,00 > 198...). Vnos ostaja enak, sprememba je v obliki podatka, ki se pošlje v CRV. * popravek pri urejanju potrdila o skladnosti, zadnji zavihek, polje Lokacija pregleda, se je ob ponovnem urejanju potrdila, izbrisalo + odslej tudi na zaslonu za vpis podatkov pri dodajanju vloge lahko na vnosnih poljih uporabljate tipko F5 za prednastavljene tekste (kot pri urejanju potrdila o skladnosti) + pri vnosu podatkov na Poročilo IOTSV je sedaj možno oba podpisnika poročila izbrati iz spustnega seznama (prej le "odobril", "kontroliral" se je vpisoval s tipkanjem) + prenovljeno delo s slikami. Doslej ste lahko fotografije le uvažali. Odslej je možen ogled, uvoz ene ali več fotografij, dodajanje fotografij, brisanje. Dosedanji način ostaja ena od možnosti uvoza fotografij. + nov modul za prenos oz. uvoz fotografij iz oblaka. S pomočjo aplikacije NeoImager (za Android telefone), ki smo jo razvili prav za Compsys, je možno enostavno fotografiranje in prenos v Compsys. Enostavno, hitro, brez kablov. Tehnično prenos deluje tako, da z aplikacijo na telefonu fotografiramo vozilo, kliknemo "prenos v oblak". Na računalniku pa izberemo potrdilo, "Uvoz fotografij iz oblaka". NOVOSTI verzija 4.69 - 25.06.2022 + varnostne spremembe za Windows 10/11 NOVOSTI verzija 4.68 - 24.06.2022 ! Popravek pošiljanja mase vozila: če je masa vnešena z decimalko, se pošlje z decimalko. Če je masa celo število, se pošilja kot celo (brez ",0"). NOVOSTI verzija 4.67 - 24.06.2022 * sprememba polja za MASO VOZILA (G) tako, da je možen vnos na eno decimalko natančno. * okno, ki se odpre kot rezultat pošiljanja podatkov v CRV je sedaj širše, da se vidi celotno sporočilo napake pri pošiljanju, če do nje pride NOVOSTI verzija 4.66 - 23.05.2022 * omogočeno pošiljanje DELOVNE PROSTORNINE (v CRV) na dve decimalki natančno (prej na eno decimalko) NOVOSTI verzija 4.65 - 22.03.2022 * sprememba obrazca ZAP - IOL 1.02 - dodana rubrika za kontrolo zavornega sistem in kontrola zaščite pred nedovoljenim posegom - nova verzija obrazca 1.03 NOVOSTI verzija 4.64 - 14.02.2022 * sprememba obrazca VROČILNICA - navedba, da se datum (dan, mesec in leto) piše številčno (prej z besedo), usklajeno z Ur.l. 15/2022 (Pravilnik o spremembah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku) sprememba obrazca VRO - ŠAL 1.02 * navedba dodatnega pojasnila pri urejenju podatkov o potrdilu preko vloge NOVOSTI verzija 4.63 - 11.01.2022 ! popravek ustvarjanja novega potrdila iz vloge (način kot je bil pred 4.59) - odstranjena Kontrola DMV NOVOSTI verzija 4.62 - 07.01.2022 ! popravek uvoza potrdil - napaka se je pojavila pri uvozu potrdila na določeno vlogo, če je že obstajala kakšna kasnejša vloga s potrdilom NOVOSTI verzija 4.61 - 03.01.2022 ! popravek napake posodobitve podatkov o stranki na potrdilu (IOTSV) v primeru popravljanja vloge + varnostna posodobitev za Windows 10 in Windows 11 NOVOSTI verzija 4.60 - 03.01.2022 ! popravek napake pri hitrem uvozu potrdila (preko gumba UVOZ pri dodajanju vloge) NOVOSTI verzija 4.59 - 29.12.2021 * popravek obrazca POR-NS (nova verzija 1.05) - popravek navedbe na AVP B23 R1.2 * popravek obrazca POR-PP (nova verzija 1.05) - popravek navedbe - namesto TSV146/01 sedaj UN/ECE R 117 * popravek obrazca ZAP-PISL (nova verzija 1.04) - navedbe dodatnih pravilnikov UN/ECE R9, R63, R92 * popravek obrazca POR-ISL (nova verzija 1.06) - navedbe dodatnih pravilnikov kot v ZAP-PISL + dodan sistem upravljanja uporabnikov in njihovih pravic v programu. Osnovni varnostni nivoji: SysAdmin - Neolinkov uporabnik Administrator - Ima vse pravice v programu, lahko uredi karkoli (ureja uporabnike, njihove pravice, način prijave itd.) Nadzornik - Lahko ureja posamezne pravice uporabnikov, vendar ne more dodajati, spreminjati, brisati uporabnikov ali skupin uporabnikov Uporabnik - Uporabnik programa, ki sta mu Administrator in/ali nadzornik dodelila pravice ali omejitve in v skladu z njimi uporablja program Gost - če je Administrator vključil možnost "gosta", je to uporabnik, ki lahko vstopi v program, vendar ima zelo omejene pravice vpogleda. Gost je anonimen. Compsys z novim varnostnim sistemom omogoča povsem individualne varnostne nastavitve glede na želje in potrebe organizacije. Bistveno je, da (razen varnostnih nivojev zgoraj) nič v programu ni prednastavljeno in vse lahko sami spremenite (oz. vaš Administrator). Uporabniki so lahko del svoje skupine ali več skupin, kar poenostavi urejanje pravic, čeprav je kljub skupinam še vedno možno posameznika dodatno omejiti ali mu dodeliti dodatne pravice. + možnost resetiranja uporabniškega gesla s pomočjo e-pošte + v šifrantu OPREME je možno določiti datum overitve oz. kalibracije. Ob zagonu bo program samodejno preveril datum in opozoril na pretek. + število postopkov, predvsem POPV, ki jih Compsys podpira je vedno večje, posledično je že težko hitro najti pravi obrazec za tiskanje, zato smo uvedli v meniju NASTAVITVE novo možnost AKTIVNI OBRAZCI. Tukaj obkljukate samo postopke, ki jih opravljate, ostali pa bodo v meniju za tiskanje skriti in vas ne bodo motili. Seveda jih lahko kadarkoli nazaj omogočite. ! popravek - na vročilnici za osebno vročanje se je izpisoval napačen kraj vlagatelja + na posamezni vlogi je sedaj lahko neomejeno potrdil. Dodatna potrdila na vlogo dodajamo s kopiranjem obstoječega (na seznamu Potrdil) ali dodajanjem novega (na seznamu Vloge). * ko je potrdilo enkrat uspešno poslano v CRV, njegovo urejanje ni več možno oz. se zaklene. Izjemoma lahko v tem primeru odklene potrdilo le uporabnik z varnostnim nivojem "Nadzornik" ali višjim. * kadar je potrdilo že poslano in torej zaklenjeno za vnos, se dvojnik vnese tako, da se na seznamu potrdil označi izbrano potrdilo, na njem klikne desni gumb miške in izbere "Vnos dvojnika". Po vnosu številke in datuma kot običajno pošljete potrdilo v CRV in tiskate dvojnik. NOVOSTI verzija 4.58 - 04.12.2021 * usklajena uporaba oglatih oklepajev za označevanje polj v tekstu predelav. Npr. [O.1.3], [Z.1] itd. namesto (O.1.3). (Z.1). Če uporabljate oglate oklepaje, bo deloval gumb za samoizpolnitev vrednosti nad tekstom predelave in odebeljevanje kljukic pred pošiljanjem predelave. NOVOSTI verzija 4.57 - 17.11.2021 * prenos tekstov (F5) v potrdilo o skladnosti omogoča prenos namesto 300 znakov sedaj do 1000 znakov. + po potrditvi vloge se podatki o stranki samodejno posodobijo tudi na potrdilu o skladnosti (pomembno, kadar je s podatki o stranki kaj narobe ali manjka in se vnesejo naknadno, ko že urejate potrdilo o skladnosti) + pri pošiljanju podatkov (predelav) je dodana možnost (kljukica) pošiljanja podatka Vrednost CO2 (V.7) NOVOSTI verzija 4.56 - 12.11.2021 + v Upravnih pisanjih dodana možnost vstavitve VLOŽNIKA vloge (naziv,naslov,kraj) v besedilo + samodejno izpolnjevanje vrednosti v predelavah 1-6. Če je v tekstu predelave navedeno npr. [Z.2.1]=X , bo program pri kliku na gumb tik nad poljem opisa predelave poiskal vrednost iz polja Z.2.1 in z njo nadomestil "X", tako se bo tekst samodejno posodobil in se bo [Z.2.1]=X spremenil npr. v [Z.2.1]=E26 R 55 1600*00. S tem prihranimo ročno kopiranje vrednosti iz polj v tekst predelave. Pogoj je, da je v tekstu (recimo v prednastavljenih, tipka F5) polje zapisano točno tako: [xxxx]=X. Torej oglati oklepaji, oznaka polja (recimo P.1.3), enačaj in "X" (velika črka X). Primeri: [O.1.3]=X, [P.1.2]=X, [E]=X...brez presledkov. V kolikor v trenutku pritiska na gumb za posodobitev teksta datum predelave še ni vpisan, se bo istočasno samodejno vpisal današnji datum. * sprememba: ko kliknete na gumb za kontrolo D vrednosti (vpis predelave vlečne naprave), se sedaj namesto okna z rezultatom izračuna le-ta pokaže neposredno pod poljem D vrednost (Z.2.1) - v istem oknu. NOVOSTI verzija 4.55 - 04.11.2021 ! popravek modula za Windows 11 kompatibilnost (prenos potrdil v CRV) NOVOSTI verzija 4.54 - 04.11.2021 + pri pošiljanju podatkov v CRV, se na zaslonu, kjer vtipkate številko predelave (ali "0") odebelijo tista polja, ki jih je program iz opisa predelave zaznal. Če torej v opis predelave vpišete npr. "(O.1.3) = 1200 kg" (z oklepaji), bo program to zaznal in pred pošiljanjem (po vnosu številke predelave) odebelil polje O.1.3 in s tem predlagal, da obkljukate ta podatek za pošiljanje v CRV. + sprememba lokacije začasnih datotek, ki jih izdela Compsys (preprečuje možnost napak pri pošiljanju podatkov v CRV, kadar v programu naenkrat d ela več uporabnikov) + na izpis vloge se doda pri VLOŽNIKU še POŠTA IN KRAJ. Nova verzija obrazca VLOG 1.03 + pri tiskanju vročilnice (spremni dopis) se lahko izbere ali je naslovnik: lastnik, vložnik ali kdo tretji * pri tiskanju vročilnice (osebna) se izpiše tudi naslovnik in sicer vložnik. Nova verzija obrazca VRO - ŠAL 1.01 NOVOSTI verzija 4.53 - 29.10.2021 * možnost uporabe znaka "&" v potrdilu o skladnosti brez javljanja napake pri pošiljanju v CRV + kompatibilnost z Windows 11 * sprememba načina kopiranja vloge - sedaj se pri kopiranju vloge potrdilo, ki je vezano na to vlogo v celoti istočasno prekopira (z vsemi podatki!) - odstranijo se le vpisi predelav in podpisi obrazcev * spremenjena grafična podoba: - zamenjava osnovne pisave v programu - odstranjena stara, neuporabna polja v programu - prestavljena določena polja (država dobave -> na zavihek 1, koloteki -> na zavihek 2) * sprememba delovanja statistike vlog - program ponudi v izbiri seznam strank, ki so dejansko vložile vlogo, sicer ne. + v nastavitvah je mogoče določiti, da predogledi tiskanja pokažejo celotno stran (privzeto prikažejo predogled na širino strani) (nastavitev velja za posamezen računalnik) NOVOSTI verzija 4.52 - 25.10.2021 ! popravek pošiljanja podatkov v CRV za tiste, ki pošiljate znotraj HKOM omrežja ! popravek kontrole licence programa NOVOSTI verzija 4.51 - 25.10.2021 * pohitritev odpiranja seznama potrdil v programu + dodana kontrola vnešenih podatkov pred pošiljanjem v CRV - program v primeru napak pri vpisu podatkov sedaj skuša prikazati, kje točno je napaka v podatkih * zamenjava modula za pošiljanje podatkov v CRV (WSDL/SOAP) - za uporabnika ni vidnih sprememb pri uporabi programa * preimenovanje gumba »POŠLJI -> DRSC« v »POŠLJI -> CRV« NOVOSTI verzija 4.50 - 21.10.2021 + za upravna pisanja dodana spremenljiva @@@VLOGA@@@, namesto katere program v dokument vstavi številko vloge. NOVOSTI verzija 4.49 - 20.10.2021 * sprememba obrazca ZAP - IOO na verzijo 1.04: spremenjena točka 10 (poglavje 2.1), ker se podvaja s točko 3. Pri poljih za vnos meritev dodana opomba "Kontrolne meritve v mm". * sprememba obrazca ZAP - PVN na verzijo 1.03: točka 3.2.6 postane 3.2.8, dodani novi točki 3.2.6 in 3.2.7 zaradi uporabe obrazca tudi za vgradnjo N1-keson/prekucnik * pri tiskanju poročil IOTSV in IDENT je povečano polje za izpis pnevmatik (na 255 znakov) - odstranjeno tiskanje predračuna na vlogah, ker nihče tega ne uporablja + dodan šifrant UPRAVNA PISANJA (kjer se prednastavijo obrazci za upravne dokumente - pozivi, sklepi, odločbe) + na seznamu vlog dodan gumb Upravna pisanja, s katerim na vlogo oz. spis "prilepimo" upravne dokumente, če jih je potrebno izdati ! popravek uvoza pnevmatik pri postopku IOTSV iz CRV v primeru, ko je seznam pnevmatik daljši od 500 znakov NOVOSTI verzija 4.48 - 08.10.2021 ! popravek programske napake pri vnosu vloge NOVOSTI verzija 4.47 - 24.09.2021 + če ima potrdilo vpisano številko DUPLIKATA (SDxxxxxxx) in pomotoma kliknete TISKAJ POTRDILO, vas program opozori, da je vpisana tudi številka duplikata in lahko prekinete tiskanje (priročno, da v primeru izdelave duplikata na obrazec za duplikat pomotoma ne natisnete osnovno potrdilo) * s seznama tipov potrdil (SA, SB, SC...) smo izločili tip SD in SF, ki ne moreta biti osnovni tip potrdila. SF sploh ne, ker je to (bilo) generiranje potrdil, SD pa je duplikat, ki se vnese v zavihek "duplikat" v potrdilo o skladnosti in ima za osnovni tip potrdila vedno SA, SB ali SC * gumb Iskanje na seznamu potrdil ima sedaj drugačen dialog za iskanje. Stara funkcija tega gumba je omogočena na gumbu "?", tik pod tabelo potrdil, na levi strani + gumb Iskanje omogoča filtriranje prikaza obstoječih potrdil. Rezultat filtriranja je viden v zadnjem zavihku tabele potrdil. + v meniju Tiskanje je na voljo nov izpis, ki prikazuje rezultate filtriranja preko gumba Iskanje + dodan sistem podpisovanja obrazcev. Na zavihku 5 (Stranka in podpisi) obrazca potrdila o skladnosti se lahko določijo podpisniki in datumi posameznih obrazcev tega potrdila, ki se nato natisnejo na obrazce. S tem ročno pisanje podpisnika in datuma na obrazec ni več potrebno. Za hitrejše delo pri tistih, kjer celoten postopek vodi ista oseba, ima program na voljo gumb "Isti podpisnik" in "Isti datum". Tako z dvema klikoma "podpišemo" vse obrazce postopka. + na seznamu potrdil dodan gumb PODPISI s katerim prav tako lahko hitro dostopate do podpisov na obrazcih izbranege vloge/potrdila + dodan izpis splošnega iskanja (STA - RIP 1.00) NOVOSTI verzija 4.46 - 11.09.2021 - popravek napake vnosa števca km - dodana oznaka P-19 na spremni dopis za vročanje po pošti NOVOSTI verzija 4.45 - 10.09.2021 - Pri pošiljanju podatkov v MRVL se podatki o DELCIH (diesel) ne pošljejo, če je označena kljukica »NI PODATKA« (doslej se je pošiljajo vrednost »0«). - Pri pošiljanju podatkov v MRVL se za vozila kategorije O in R ne pošilja podatka PROSTORNINE (prej se je pošiljalo vrednost »0«). - Pri urejanju potrdila o skladnosti (za postopek IOTSV), je sedaj na zavihku 4, nad OPOMBAMI nov GUMB: DODAJ VPIS STANJA ŠTEVCA V OPOMBE. Uporablja se za hitrejše dodajanje stanja števca v opombe. Vse kar morate narediti, je, da kliknete gumb, vnesete stanje v km. Ko potrdite vnos, program sam v prvo vrstico OPOMB doda zapis »Število prevoženih kilometrov: xxxx km«. Tako vam ni več potrebno (razen, če želite) ročno dodajati tega teksta in stanja km. Vendar pozor: če boste stanje vnesli več kot enkrat, bo program vsakič dodal novo vrstico (torej prejšnjo ročno pobrišete). NOVOSTI verzija 4.44 - 12.08.2021 + Polje "lokacija postopka" na poročilih o kontroli ima namesto 30 znakov sedaj 130 znakov prostora za vnos. Enako šifrant lokacij. + v nastavitvah je dodana možnost "Tiskam "vročilnica" na arh.mapo?". Če je možnost obkljukana, se na arhivsko mapo (pod št. 19) natisne beseda "VROČILNICA". V tem primeru pomeni, da boste arhivirali tudi VROČILNICE oz. POVRATNICE. + na vlogah dodano polje "Vročanje" - določimo, ali stranka želi, da se po končanem postopku listine vročijo v prostorih KO ali po pošti + na pregledu potrdil, meni TISKANJE je sedaj možno natisniti vročilnico (skladno z ZUP-om). Če je na vlogi označeno vročanje ŠALTER, potem se izpiše vročilnica za vročanje na šalterju. Če je označeno PO POŠTI, se izpiše SPREMNI DOPIS. Pri izpisu SPREMNEGA DOPIS določite tudi, ali boste pošiljali navadno ali z povratnico (modra kuverta - ZUP). NOVOSTI verzija 4.43 - 29.06.2021 ! dodaten popravek kontrole VIN številke NOVOSTI verzija 4.42 - 28.06.2021 ! popravek napake kontrole VIN številke NOVOSTI verzija 4.40 - 05.05.2021 * polje OPOMBE na potrdilu ima sedaj 1200 znakov (namesto 500) NOVOSTI verzija 4.39 - 23.04.2021 * polje Prostornina P.1.1 sedaj omogoča vnos števila, višjega od 9999 (sedaj do 99999) + dodana možnost ročnega urejanja XML datoteke pred pošiljanjem na DRSC (samo za specifične situacije!) NOVOSTI verzija 4.36 - 09.02.2021 ! akreditacijski popravek Zapis o pregledu barve (ZAP-PBA 1.03) - popravljena navedba pravilnika ! akreditacijski popravek Zapis o spremembah platišč/pnevmatik (ZAP-PPP 1.03) - odstranjena potekla TSV * omogočena uporaba Compsys-a na istem strežniku za različne organizacije - preverite v nastavitvah naziv, naslov, kraj, email (v vsakem računalniku, na katerem uporabljate COMPSYS) + IOTSV in IDENT: pri pošiljanju podatkov na DRSC je dodana kontrola vpisa emisij CO2 (V.7) za kategorije M1, N1, L. Vpisana vrednost emisij mora biti v obliki xxx/xxx ali -/xxx ali xxx/- (kjer xxx pomeni število od 1-999 brez vodilne ničle) * Na vseh zapisih smo spremenili, da se točka "1" tiska samo na prvi strani, zato so nove verzije obrazcev: ZAP - EVSPR 1.03 ZAP - PBA 1.03 ZAP - PISL 1.03 ZAP - PISM1 1.03 ZAP - PLPG 1.01 ZAP - PMNSV 1.04 ZAP - PPD 1.01 ZAP - PPP 1.03 ZAP - PPVMN 1.01 ZAP - PPVNM 1.01 ZAP - PSMPA 1.03 ZAP - PSN 1.03 ZAP - PSNL 1.03 ZAP - PSP 1.02 ZAP - PSPO 1.03 ZAP - PSV 1.02 ZAP - PVC 1.02 ZAP - PVN 1.02 ZAP - PVV 1.03 ZAP - PVVI 1.02 ZAP - PVZ 1.02 ZAP - PZS 1.04 * ZAP - PISL 1.03 ima povečano polje za vnos podatkov o izpušnem sistemu ali delu sistema. Enako velja za POROČILO, zato se spremeni verzija obrazca na POR - ISL 1.05 * ZAP - PISM1 1.03 ima povečano polje za vnos podatkov o izpušnem sistemu ali delu sistema. Enako velja za POROČILO, zato se spremeni verzija obrazca na POR - ISM1 1.05 * ZAP - PSMPA 1.03 ima sedaj polja za vnos: Moč, Nazivna vrt. frek., Najvišja hitrost vozila, Hrup U.1, U.2, U.3, Razmerje moč/masa. Enako POR - SM 1.05. * ZAP - PPP 1.03 ima večje polje za vpis pnevmatik in dodano besedo "distančnikov" pri polju za vpis podatkov. * ZAP - PLPG 1.01 ima sedaj eno (namesto treh) večje polje za vpis podatkov o plinski napravi in delih. Enako POR - LPG 1.01. * ZAP - PPVMN 1.01 ima v točki 3.2/6 dodan tekst od zračnosti pregrade do karoserije * ZAP - PPVNM 1.01 ima dodano polje za vpis števila sedežev po predelavi. Enako POR - PVNM 1.01. * ZAP - PSPO 1.03 ima povečano polje za vpis podatkov o spojlerju. Enako POR - VS 1.04. * ZAP - PMNSV 1.04 dodana beseda "nosilec" pri polju za vpis podatkov o napravi za spenjanje. Polje o nosilcu dodano tudi v POR - NS 1.04. * ZAP - PVZ 1.02 dodan tekst pri navedbi vzmeti "in/ali blažilci" + kadar tiskate obrazec POROČILO IOTSV, imate pred tiskom možnost vtipkati opis PREDELAV in OPOMB. Program si na tem mestu zapomni zadnji vnos PREDELAV in/ali sprememb (dokler ne ugasnete programa), kar vam omogoča, da kopirate željene tekste iz potrdila v obe polji. Najprej kopirate in prilepite PREDELAVE, ne tiskate, kopirate in prilepite OPOMBE, tiskate. NOVOSTI verzija 4.35 - 21.12.2020 ! popravek napake pri digitalnem arhiviranju NOVOSTI verzija 4.34 - 14.12.2020 + dodani ZAPISI in POROČILA POPV (noben od navedenih še ni akreditacijsko potrjen): a) Vgradnja plinske naprave (LPG) - na podlagi obrazca AVP 51. Oznaka obrazcev ZAP - PLPG 1.00 in POR - LPG 1.00 b) Prekategorizacija N1 v M1, obrazci ZAP - PPVNM 1.00 in POR - PVNM 1.00 c) Prekategorizacija M1 v N1, obrazci ZAP - PPVMN 1.00 in POR - PVMN 1.00 d) Premična delavnica, obrazci ZAP - PPD 1.00 in POR - PD 1.00 + dodana nova EVIDENCA POSTOPKOV NA TERENU - izpis, skladno z usmeritvami AVP B25 + pri izpisu STATISTIKE na oknu z vlogami je sedaj mogoče izbrati stranko, s tem se izpiše statistika postopkov v obdobju samo glede na izbrano stranko + dodana možnost pošiljanja ZAVRNJENEGA VOZILA v CRV + pri vnašanju vloge - VIN številke vozila - je sedaj kontrola na 17 znakov. Če vtipkani VIN nima 17 znakov, se ob polju pojavi opozorilni znak + pri uvozu izvedenke v postopku IOTSV ali IDENT, bo program v primeru: a) NOVEGA VOZILA z vloge prenesel datum COC na potrdilo o skladnosti (D.5) b) RABLJENEGA VOZILA z vloge prenesel datum prve registracije na potrdilo o skladnosti (D.5) + na zavihku vloge (F2) je sedaj polje za iskanje po številki vloge (zgoraj desno) + šifrant držav dobave je sedaj v obliki spustnega seznama pri urejanju potrdila preko vlog (F2) (enako kot je že urejeno v urejanju potrdil – F3). NOVOSTI verzija 4.33 - 17.11.2020 ! popravek izpisa vrste goriva na potrdilo o skladnosti - prej 3 znaki, sedaj 5 znakov (zaradi kombinacije, npr. "P/CNG") NOVOSTI verzija 4.32 - 04.11.2020 * kontrola vpisa davčne številke spremenjena samo v opozorilo, ne v obveznost vnosa + pri pošiljanju podatkov na DRSC dodana možnost pošiljanja ZADNJI PREVIS (M.1) NOVOSTI verzija 4.31 - 03.11.2020 + kontrola dodajanja novih strank - onemogočeno dodajanje brez DAVČNE ŠTEVILKE * sprememba modula CRV/PSO zaradi dodajanja "TPTeren" možnosti v CRV/PSO NOVOSTI verzija 4.30 - 03.11.2020 ! popravek napake v modulu CRV/PSO za hitre uvoze izvedenk in potrdil + kontrola dodajanja novih strank - onemogočeno dodajanje brez imena in naslova stranke NOVOSTI verzija 4.29 - 02.11.2020 + na zapis IOTSV M1,N1 se sedaj samodejno izpiše D_Vrednost vozila (izračunana) * Spodaj navedeni zapisi z novimi verzijami imajo sedaj dodano navedbo "TSV 601/01" (Izvajanje inženirske ocene). ZAP-PMNSV 1.03 ZAP-PSN 1.02 ZAP-PSNL 1.02 ZAP-PSPO 1.02 ZAP-PZS 1.03 * Popravek zapisa in poročila za POPV šola vožnje (glede na SA neskladje) - POR SV-1.01 in ZAP-PSV 1.01 + na podlagi ureditve šifranta držav s strani AVP, dodani državi AVSTRO-OGRSKA in SOVJETSKA ZVEZA ! popravek napake izpisa podpisnika potrdila na dvojniku NOVOSTI verzija 4.27 - 09.10.2020 ! pri tiskanju predelav 8 - 12 (dodatni list) se številka potrdila ne izpiše (izpis le pri predelavi 7) + v meni Datoteka dodana možnost "Revizije obrazev", ki odpre spletno mesto z revizijami vseh obrazcev Compsys-a NOVOSTI verzija 4.26 - 23.09.2020 + v meniju NASTAVITVE je nova možnost - TISKAJ PRAZNE OBRAZCE. Če je vključena, se bodo vsi zapisi, poročila itd. natisnili brez podatkov o vozilu, stranki itd. (uporabno za evidentiranje obrazcev, pošiljanje obrazcev na SA itd.) + na urejanju podatkov o potrdilu, polje DRŽAVA DOBAVE, je sedaj dodan šifrant držav, da ni potrebno vedno tipkati imena države NOVOSTI verzija 4.25 - 17.09.2020 + dodan Zapis in poročilo POPV - predelava za namen šole vožnje - verzija 1.00 ! popravek šifranta strank (dodano polje NazivInNaslov, ki se generira samodejno pri vnosu) + pri tisku EMISIJ je dodana kontrola na vrsto goriva in opozorilo pri izpisu, če gorivo ni določeno. ! Zapisi o pregledu POPV: iz rezultatov kontrole (točka 7) umaknjena možnost "X"-ni predmet pregleda: - zatemnitev stekel: verzija V1.02 - sprememba vzmetenja: verzija 1.01 - vgradnja vitla: verzija 1.01 - vtis VIN številke: verzija 1.02 - vgradnja nadgradnje N: 1.01 - vgradnja cevne zaščite: 1.01 - vgradnja spojlerjev: 1.01 - splošno: 1.01 - svetlobna telesa L: 1.01 - svetlobna telesa M,N,O: 1.01 - sprememba moči agregata: 1.02 - sprememba platišč/pnevmatik: 1.02 - naprava za spenjanje: 1.02 - izpušni sistem M1: 1.02 - izpušni sistem L: 1.02 - sprememba barve: 1.02 * Točka 7. na zapisih se sedaj glasi: 7. SKLADNOST PREDELAVE - REZULTAT PREGLEDA (pravilno obkroži, prečrtano = ni predmet kontrole) ! tipkarske napake v EvSpr - verzija 1.02 + na spletnem naslovu www.neolink.si/revizije objavljamo seznam vseh popravkov Compsys-a in dodajamo sledljivost obrazcev v programu (še ni dokončano) NOVOSTI verzija 4.24 - 14.09.2020 + dodajan gumb UVOZ pri vnosu vloge. Pri postopkih POPV vnesemo številko potrdila, na podlagi katerega program izvede uvoz podatkov tako na vlogo kot tudi že v potrdilo. (glej pojasnilo spodaj) * sprememba vseh zapisov in poročil: kjer se navaja ZMV-1 je sedaj dodano tudi Ur.l. 92/20 - ZPrCP-E. Obrazci dobijo novo številko verzije. * sprememba obrazca zapis IOTSV M/N, L: - točka 19 -> "Sistemi pasivne varnosti (zračne blazine). Kontrola delovanja opozorilne lučke v vozilu." - popravek teksta pri polju Zmanjšanje NDM (če je potrebno) - > Zmanjšanje NDM priklopnega vozila (če je potrebno) - pod točko 2.2. Predelave se odstranijo OPOMBE in nadomestijo z OPIS PREDELAV: - pod točko 6. SKLADNOST OCENE... se OPOMBE zamenjajo z OPIS NESKLADIJ: - na koncu obrazca se polje "IZDELAL (ime, priimek)" spremeni v dve polji: IDENTIFIKACIJO OPRAVIL ter OCENO TEH. STANJA OPRAVIL + nov zapis in poročilo za POPV - svetlobna telesa "L". Prej sta se uporabljala za L kategorijo kar obrazca za M1,N1, kar pa ni pravilno, saj so pri kategoriji L drugi predpisi. + V organizacijah z več poslovnimi enotami in skupno bazo podatkov, so nastavitve DRSC strežnika lahko ločene (za vsako PE) + dodan postopek POPV - vgradnja vitla na vozilo in POPV - vgradnja cevne zaščite + novi obrazci za ZAPIS in POROČILO O IDENTIFIKACIJI VOZILA (sedaj ločeno od IOTSV obrazev) + Izjava o emisijski ustreznosti: dodan GUMB "NI PODATKA" (kadar ni podatka o trdih delcih) -> na izpisu je stavek "NI PODATKA" * popravek izbire stranke na dodajanu vloge, kadar ima več strank ena naziv (vendar različne naslove) * posodobljen iskalnik po vlogah (gumb "?" levo pod seznamom vlog) + dodan dodatni list (Potrdila->Tiskanje) - uporabite, kadar pri ZAPISU o pregledu vozila potrebujete dodaten list za zapise + v meniju NASTAVITVE je sedaj nova možnost - Pregled sprememb (pokaže po verzijah, kaj je bilo v Compsysu spremenjeno-zgodovina) NOVOSTI verzija 4.23 - 06.08.2020 + dodan gumb za hitro kontrolo plačila DMV * pri odpiranju in urejanju potrdila je fokus najprej na polju številka potrdila, ne več na tipu potrdila (v izogib pomotam pri tipu) NOVOSTI verzija 4.22 - 05.08.2020 ! popravek - izpis letnice na poročilu za IDENTIFIKACIJO VOZILA ! popravek - po pošiljanu podatkov na DRSC se status potrdila ni spremenil v "poslano" in tiskanje obrazca ni bilo mogoče ! popravek - pri hitrem uvozu podatkov (novost) na potrdilo niso bili prenešeni šumniki + v potrdilu je mogoče določiti, da gre za nov izvod poročila, določi se številka izvoda (npr 2) in se na poročilo izpiše npr. IZVOD 2 NOVOSTI verzija 4.21 - 04.08.2020 * V primeru pošiljanja potrdila na DRSC in program javi napako, sedaj ne resetira več pogleda tabele ampak ostane na tem potrdilu * Na poročilu za IDENTIFIKACIJO se SA znak ne izpisuje več - ni predmet akreditacije * ZAPIS IOTSV za T/C in O = dodana polja Y za ročni vnos podatkov + Dodan DNEVNIK za revizijsko sled - zaradi zagotavljanja sledljivosti, kaj je prijavljen uporabnik dejansko počel v programu in v čigavem imenu + Hitri uvoz izvedenk ali potrdil NOVOSTI verzija 4.20 - 12.05.2020 + dodana POPV postopka: VTIS VIN ŠTEVILKE in VGRADNJA NADGRADNJE NA VOZILO KAT. "N" NOVOSTI verzija 4.19 - 24.03.2020 ! popravek napake - na izpisu ZAPIS IOTSV M1/N1 se ni izpisalo tekoče leto + dodana je izbira LOKACIJE OPRAVLJANJA POSTOPKA (torej lokacija, kjer pregledujete vozilo): Do sedaj je bilo na izpisu možno ali obkrožiti lokacijo sedeža podjetja ali (pod "b)") ročno napisati lokacijo. Sedaj na potrdilu (zavihek 9) lahko določite lokacijo (iz šifranta), tako vam je ni več potrebno pisati na roko ampak se izpiše (samo obkrožite "b") NOVOSTI verzija 4.18 - 11.03.2020 ! popravek izpisa kategorije in predelave na ARHIVSKI MAPI v primeru EVIDENTIRANE SPREMEMBE + dodan šifrant LOKACIJ * LOKACIJA v NASTAVITVE-PODATKI O ORGANIZACIJI postane PRIVZETA LOKACIJA ZA VLOGE, IZPISE, POTRDILA Pojasnilo: pri prvem zagonu te verzije programa se dosedanje nastavljena lokacija dodan v nov šifrant lokacij (ŠIFRANTI-LOKACIJE) Pri dodajanu nove vloge se kot lokacija samodejno ponudi privzeta lokacija, ki pa se lahko spremeni v lokacijo iz šifranta ali pa se lokacija (ki je še ni v šifrantu) neposredno vpiše na vlogo, s tem pa se avtomatsko doda v šifrant Lokacija z vloge se pri izdelavi potrdila prenese na potrdilo (in izpise). Na potrdilu se lahko lokacija spremeni (s tem pa tudi na izpisih) ! prenos tip motorja na POROČILO IOTSV M,N in T,C ! popravek izpisa tipa motorja Zapis IOTSV L * sprememba ZAPISOV za IOTSV M,N in T,C (oblika in razširitev razdelka za naprave za spenjanje) - verzija obrazcev 1.02 NOVOSTI verzija 4.17 - 07.03.2020 + seznam vlog - dodan zavihek EV.SPR. za pregled vlog postopka evidentirane spremembe * seznam vlog - gumb statistika prikazuje sedaj novo statistiko + statistika - pod skupnim številom postopkov je sedaj še rekapitulacija po postopkih (IDENT,IOTSV,POPV,EV.SPR.) ! popravek napake pošiljanja EV.SPR. NOVOSTI verzija 4.16 - 05.03.2020 * Lokacija izdaje (vloge, potrdila itd) - v nastavitvah določite za VSAK RAČUNALNIK posebej + vloge: dodan postopek EVIDENTIRANA SPREMEMBA (prej je bilo kar pod POPV) + datum in kraj (izpisano na vlogi) povečano s 30 na 40 znakov + pregled potrdil - zavihek EVIDENTIRANA SPREMEMBA, ki prikazuje samo tovrstne postopke (ne prikazuje postopkov za nazaj, ker so pod POPV) + v meniju OBDELAVA -> Statistika postopkov (izpiše obdobno statistiko glede na VLOGE) NOVOSTI verzija 4.15 - 30.10.2019 * Popravek pošiljanja PROSTORNINE MOTORJA na DRSC, kadar je vrednost na 1 ali 2 decimalki natančno NOVOSTI verzija 4.14 - 23.10.2019 * Polje P.2.2 Nazivna trajna moč el. motorja se sedaj vpisuje in natisne z DVEMA DECIMALKAMA natančno (prej z ENO decimalko) NOVOSTI verzija 4.13 - 04.10.2019 * spremenjen obrazec za POPV Barva (zapis in poročilo) - gre na akreditacijsko kontrolo + v pošiljanje podatkov za posamezna polja na DRSC (POPV) je dodano pošiljanje: P.2.1, P.2.2, P.2.4 in P.2.5 (vse "elektromotor") + sprememba LOKACIJE na vlogah/poročilih - po namestitvi 4.13 v NASTAVITVAH NA POSAMEZNEM RAČUNALNIKU PREVERITE "LOKACIJO" NOVOSTI verzija 4.08 - 05.09.2019 + na vlogi je sedaj naziv stranke lahko dolg do 60 znakov (prej 50) NOVOSTI verzija 4.07 - 06.08.2019 + pri predelavah nova možnost pošiljanja podatka Homologacijske oznake vozila (K) v CRV NOVOSTI verzija 4.06 - 18.06.2019 + Opis predelav ima sedaj na voljo več znakov za vpis - 640 (prej 500) + Opombe NA POROČILIH imajo 2000 znakov in se sedaj izpišejo v celoti - polje na izpis se dinamično poveča, če je opomb veliko NOVOSTI verzija 4.05 - 05.06.2019 * popravek napake velikosti pisav v verziji 4.04 NOVOSTI verzija 4.04 - 04.06.2019 * popravek pošiljanja F.1 (NDM) na DRSC, kadar je F.1 = 0. * popravek izpisa šumnikov pri izpisu obrazca vloge za izdajo duplikata potrdila NOVOSTI verzija 4.03 - 30.05.2019 + na seznamu potrdil je umaknjeno iskanje po vseh poljih, ker je bilo prepočasno. Dodano je iskanje po VIN številki. Rezultat iskanja je v viden v zadnjem zavihku. + obrazci poročil imajo manjšo spremembo zaradi uskladitve z AVP obrazci in sicer na koncu je pisalo POROČILO O KONTROLI PREGLEDAL IN ODOBRIL, sedaj piše POROČILO O KONTROLI ODOBRIL. NOVOSTI verzija 4.02 - 28.05.2019 + posodobljene vrste goriva na potrdilu o skladnosti NOVOSTI verzija 4.01 - 18.05.2019 + Pri URADNIH zaznamkih je sedaj mogoče videti že dodane slike in jih tudi brisati po potrebi. NOVOSTI verzija 4.00 - 09.05.2019 * pri postopkih IDENT/IOTSV ni potrebno več vnaprej vnašati serijsko številko potrdila o skladnosti, lahko pustite 0000000 in uporabite (vpišete) obrazec šele takrat, ko ga boste dejansko izdelali. NOVOSTI verzija 3.99 + na izpisu emisij se v primeru hibridov izpiše vrsta goriva npr. DIZEL/HIBRID NOVOSTI verzija 3.97 * odpravljena napaka na izpisu POPV Pnevmatike (). Obrazec se ni spremenil. + dodana opcija "Tiskam št. potrdila na arhivsko mapo" v nastavitve. V kolikor obkljkate to možnost, se bo številka potrdila na arhivsko mapo izpisala tudi v postopkih IOTSV/IDENT. + pred brisanjem DIGITALNEGA ARHIVA program vpraša za dodatno potrditev zahteve NOVOSTI verzija 3.96 * odpravljene manjše napake NOVOSTI verzija 3.95 + v nastavitvah lahko vključite preskako predogleda tiskanja - kar pomeni, da gredo izpisi neposredno na tiskalnik, brez predhodnega ogleda na zaslonu * nekaj izpisov smo vrnili v obliki gumba na oknu s potrdili o skladnosti * na izpisu arhivske mape se v primeru postopkov POPV številka potrdila izpisuje * menije za tiskanje smo spremenili, da so izpisi hitreje dostopni * izpis ARHIVSKA MAPA je sedaj verzija 1.03, odstranjeno je POTRDILO O KONTROLI (14), namesto njega je sedaj ODLOČBA o ZAVRNITVI NOVOSTI verzija 3.94 + ker se nam število postopkov povečuje, prostora na zaslonu pa je premalo, smo TISKANJE VSEH OBRAZEC prestavili v MENI TISKANJE + dodali smo NOV ZAPIS - URADNI ZAZNAMEK. Ta izpis lahko uporabite poljubnokrat, vnašate prosti tekst in dodate fotografije * v oknu za dotisk podatkov na poročilo, je sedaj na polju ODOBRIL seznam vseh delavcev, tako, da se lahko izbere ustreznega NOVOSTI verzija 3.93 + pri izpisu POROČILA za postopke IOTSV se sedaj pojavi novo okno, v katerem so podatki iz potrdila o skladnosti, ki se LAHKO dotiskajo na samo poročilo (namesto ročnega vpisovanja). Podatke v tem oknu lahko spremenite pred tiskanjem. Lahko pa to okno "ignorirate" in tiskate obrazec kot doslej, torej s praznimi polji za ročni vpis. Opomba: podatek za ŠTEVEC KM program najde, če je v opombah že stavek "Število prevoženih kilometrov: xxxx km". Če je stavek malce drugačen, program števila km ne bo našel in je potrebno km vtipkati. + dodana je možnost brisanja digitalnega arhiva NOVOSTI verzija 3.92 + v digitalnem arhivu je poleg skeniranja mogoče dodati v arhiv tudi PDF datoteko (ki jo recimo prejmete po mailu) + na seznamu potrdil o skladnosti je sedaj poleg stolpca, ki z rdečo barvo označuje potrdila z zaznamki, sedaj še en stolpec, ki z modro barvo označuje ali ima potrdilo izdelan digitalni arhiv ali ne * manjši popravek pri uvozu pnevmatik za vozila, ki imajo spredaj in zadaj različne dimenzije pnevmatik NOVOSTI verzija 3.91 - 25.02.2019 * manjši popravek digitalnega arhiva (izbira skenerja) + dodano iskanje po poljih v potrdilih (dodan je gumb Iskanje) + na izpisu ZBIR PODATKOV se na koncu samodejno izpiše številka potrdila, če je bila že določena pri vnosu podatkov na potrdilo * obrazci za IOTSV so sedaj verzije 1.01, sprememba je v delu 2.3 FOTOGRAFIJE (seznam je dopolnjen) NOVOSTI verzija 3.90 + pri tiskanju ZAPISA o pregledu vozila se sedaj odpre najprej polje za vpis OPOMB (lahko uporabite tudi F5), vnos je opcijski + pri uvozu potrdila o skladnosti (XML), NE IZVEDENKE, se uvozi sedaj tudi številka potrdila o skladnosti, da je ni potrebno ročno vnašati. Uvozi se tudi vrsta postopka (IV,ID,POPV) iz vloge in tudi status vozila (novo/rabljeno) * izboljšana je točnost izpisa na obrazec potrdila o skladnosti * pri pošiljanju POPV postopka (potrdilo SB) na DRSC program ne opozarja več manjko vpisa kilometrov med opombe + dodano je DIGITALNO ARHIVIRANJE: na seznamu potrdil je skrajno desno gumb Digitalni arhiv. Odpre okno, ki omogoča skeniranje vseh dokumentov (celotne mape) v PDF datoteko. Datoteke se shranijo na lokacijo compsys\arhiv. Ko je enkrat skeniranje narejeno, se lahko s pomočjo gumba Odpri spis vedno odpre PDF datoteko za izbrano vlogo/potrdilo. Skeniranje deluje s skenerji, ki imajo avtomatski podajalnik in omogočajo dvostransko skeniranje. Program poskenira obojestransko vse dokumente in samodejno izloči prazne strani. Pred prvo uporabo morate v nastavitvah COMPSYSa določiti skener, ki se uporablja za digitalni arhiv. Uporaba digitalnega arhiva omogoča hitri vpogled v dokumente spisa in veliko pomoč pri nadzoru/presoji. * Prenovljen modul za samodejno posodobitev programa. * Izboljšana stabilnost delovanja programa. NOVOSTI verzija 3.88 * V nastavitvah je mogoče določiti, da mora tiskalnik tiskati črno/belo (ne dovoli barvnega tiska) * V nastavitvah je mogoče določiti, da mora tiskalnik tiskati obojestransko (kadar je izpis večstranski) Opomba: nastavitve bodo upoštevane, če je tiskalnik barvni in/ali omogoča obojestranski tisk NOVOSTI verzija 3.87 * izračun D vrednosti pokaže D vrednosti zaradi NDM SKUPINE VOZIL le takrat, ko je NDM SKUPINE VOZIL (F.3) manjša od NDM VOZILA (F.1) + NDM PRIKLOPNIKA (O.1.3) * Zapis POPV MNSV verzija 1.01 - popravek formule za D vrednost (C namesto R) - izračun je še vedno enak * Zapisi o pregledu vozil - povečan prostor za metode (500 znakov) * Teksti (F5) imajo povečan prostor za tekst (500 znakov) * Šifranti za metode imajo še vedno omejen tekst 200 znakov - če potrebujete več znakov, uporabite okno s teksti (F5) * tekst predelav, izpisan na potrdilu o skladnosti, je sedaj odebeljen NOVOSTI verzija 3.86 - 22.01.2019 * sprememba zapisa EvSPR (evidentirana sprememba) - dodana polja za D vrednost in zmanjšanje O.1.3 (kadar je potrebno) NOVOSTI verzija 3.85 - 16.01.2019 * v zapise, zbir in emisije dodani okvirčki za vpis datuma izpolnitve obrazca NOVOSTI verzija 3.84 * pri uvozu izvedenk (IOTSV) je sedaj mogoče določiti dimenzijo pnevmatik za polje Z.1 * s tipko F4 ali preko menija OBDELAVA prikličemo CRV/PSO kar v programu Compsys. Prednost je tudi v tem, da je prijava v PSO samodejna. NOVOSTI verzija 3.83 * popravki na zapisih: "mora biti" smo sprenili v "je" * spremenjena pomoč na daljavo zaradi sprememb v HKOM omrežju * možnost spreminjanja statusa pošiljanja potrdila (v izrednih primerih!) NOVOSTI verzija 3.82 * vsebinsko popravljen ZAPIS in POROČILO POPV-Spojlerji * vsebinsko popravljen ZAPIS in POROČILO POPV-Sprememba moči pog. agregata * vsebinsko popravljen ZAPIS in POROČILO POPV-Vgradnja svetlobnih teles * manjši popravki ostalih obrazcev NOVOSTI verzija 3.81 - 11.11.2018 + Zapis in poročilo POPV L-Sprememba moči pog. agregata (dodana polja za moč prej in potem) + Zapis in poročilo IOTSV O - dodano polje za vpis podatkov o vlečni sklopki, rudi in naletni zavori + ahivska mapa (dodano polje KONTROLNI LIST - za tiste, ki ga imate, ni pa obvezen) + vsa poročila - dodane navedne Uradnih listov pri Pravilnikih ali Zakonih * spremenjeno poročilo IOTSV + v potrdilih, ob polju NOVO/RABLJENO VOZILO je sedaj polje "Tisk z SA logotipom?" Če je to polje označeno, se poročilo/potrdilo tiska za SA logotipom (če ste akreditirani). V nastavitvah programa pa določite ali se PRIVZETO tiska logo ali ne. V vsakem potrdilu lahko to vedno spremenite sproti. * Pri POPV Izpuh smo ukinili delitev na IZPUH/GLUŠNIK L3 in je nova delitev na IZPUH M1/IZPUH L To pomeni nove zapise in nova poročila za menjavo izpušnega sistema + Iz zapisov IZLOČAMO možnost EVIDENTIRANA SPREMEMBA in dodajamo nov gumb EVIDENTIRANA SPREMEMBA Odslej se ta uporablja za vse postopke, kadar gre za predelavo, vendar ne kot POPV. Ta zapis uporabite v skladu z 52. členom ZMV-1 (evidentirane spremembe). Poročila v tem primeru ni. + nad tabelo POTRDILA je sedaj novo iskalno polje. Karkoli vpišete kot iskalni parameter, program poišče po vseh poljih in pokaže samo tista potrdila, ki ustrezajo rezultatom iskanja. Če npr. iščete besedo "ŠKO" bo izpisal potrdila za vozila ŠKODA, vendar tudi potrdilo, na katerem je recimo priimek "ŠKODLAR". * Ker so obrazci za zapise, poročila itd. že precej nadgrajeni glede na osnovne AVP obrazce, smo jih preimenovali. Tako npr. ni več obrazca AVP-OBR 57.0 ampak je to ZAP-IOM1N1 1.00 itd. + V nastavitvha programa lahko označite "Privzeto tiskaj št. priloge" in na vseh izpisih se bo številka priloge glede na arhivsko mapo že natisnila (ne bo potrebno vpisovati s svinčnikom) To velja za ZAPISE, POROČILA, POTRDILA, VLOGE, ZBIR, EMISIJE in FOTOGRAFIJE * Popravek napake prikaza zadnje vrstice v tabeli potrdila ali vloge, kadar se uporablja večkratno odpiranje tabel s tipko F2 ali F3 brez predhodnega zapiranja odprtih oken v programu NOVOSTI verzija 3.80 + glede na zahteve Slovenske Akreditacije, dodan izpis POROČILO za IOTSV postopke Ustreznost izpisa še nismo uspeli preveriti pri SA. + na POROČILA je dodan PRAVNI POUK - besedilo pouka vnesete v nastavitvah programa + pri izračunu D vrednosti (kljuke) sedaj program upošteva tudi NDM SKUPINE VOZIL (F.3) * na poročilu za ZATEMNITEV STEKEL smo dodatno navedli Pravilnik o delih in opremi vozil NOVOSTI verzija 3.79 - 8.10.2018 * popravek napake na tisku obrazca VLOGA NOVOSTI verzija 3.78 - 8.10.2018 * metode in merila na zapisih o pregledu vozila imajo sedaj namesto 170 na voljo 250 znakov * na izpisu arhivske mape se sedaj tudi kategorija in postopek v primeru POPV izpiše v celoti samodejno + na seznamu potrdil je sedaj prikazano tudi polje KATEGORIJA (IN POSTOPEK) NOVOSTI verzija 3.77 + program COMPSYS se zdaj na namizju lahko poveča, prav tako okna v njem. S tem dobite večje tabele, črke in s tem večjo preglednost (sploh na velikih zaslonih) * iz vseh obrazcev, kje je bilo napisano PREDELANEGA IN POPRAVLJENEGA VOZILA je odstranjeno "IN POPRAVLJENEGA" - velja za izpise od 5.10.2018 dalje + na izpisu arhivske mape je sedaj na vrhu napisana KATEGORIJA IN VRSTA POSTOPKA. Za IOSTV in IDENTIFIKACIJO se izpiše vse samodejno, za POPV morate dopisati ročno postopek. NOVOSTI verzija 3.76 * pri izpisu fotografij na 2. in 3. listu (več kot 6 fotografij) se ni izpisala številka vloge, popravljeno * odebelitev črk na izpisu potrdila o skladnosti (prva stran) za boljšo vidnost NOVOSTI verzija 3.75 * pri uvažanju teksta (tipka F5) v potrdilo o skladnosti je bil predhodno vnešeni tekst zbrisan. Zdaj se uvoženi tekst doda na koncu teksta, ki je že v željenem polju na potrdilu. NOVOSTI verzija 3.74 + za hitrejši pregled zaznamkov (če so vnešeni pri potrdilih) je dodana nova funkcionalnost: v pregledu (tabeli) potrdil je dovolj, da se z miško postavite nad željeno vrstico (potrdilo) in v okencu ob miški se vam prikaže besedilo zaznamka. Kjer zaznamkov ni, se napiše "Ni zaznamka" Na vrstico ni potrebno klikniti, dovolj je da je kazalec miške nad vrstico. S tem ni potrebno več odpirati urejanje potrdila in izbrati zavihek 9 samo zato, da bi videli zaznamek. * potrdila, ki vsebujejo zaznamke, nimajo vrstice (v pregledu) več v celoti rdeče, temveč samo kvadratek pred številko potrdila ("milejši prikaz") NOVOSTI verzija 3.73 * V šifrantih tekstov sta bili funkciji gumbov SPREMENI in BRIŠI zamenjani * Prenos teksta iz šifranta tekstov v izbrano polje sedaj pravilno deluje s šumniki NOVOSTI verzija 3.72 - odstranjen je gumb ODLOČBA. Odločbe, sklepe itd. pišete neodvisno od programa + v potrdilih, zavihek 9, je dodano polje ZAZNAMEK V to polje si interno zapisujete kar želite (do 200 znakov). Če je v to polje kaj vpisano, se na seznamu potrdil to potrdilo obarva rdeče, da veste, da ima zaznamek. Na seznamu potrdil je sedaj tudi nov zavihek, ki prikaže samo tista potrdila, ki imajo zaznamek. Zaznamek brišete tako, da ga zbrišete na zavihku 9 ali pa na seznamu potrdil označite potrdilo in kliknete gumb "briši zaznamek". Zaznamek v nobenem primeru nič ne ovira ali spremeni. * kadar vozilo ni dieselsko, se v polje V.5 na potrdilu (delci) ne izpiše "0" ampak ostane polje prazno (tisk potrdila) NOVOSTI verzija 3.71 * tipkarska napaka v ZAPISU o pregledu vozila - zatemnitev stekel + v nastavitvah programa vpišite klavzulo, ki se bo izpisala na dnu vloge. Primer klavzule: "Vložnik s podpisom potrjujem, da sem seznanjen in sprejemam Splošne pogoje poslovanja PODJETJE d.o.o. Kontrolni organ, objavljene na www.podjetje.si. Dovoljujem, da se moji podatki posredujejo oz. so na vpogled Slovenski akreditaciji in drugim inštitucijam." Pri vnosu klavzule v nastavitvah NE SMETE uporabiti tipke ENTER (za skok v novo vrstico) - torej vnašate brez odstavkov. NOVOSTI verzija 3.70 * popravek polja PROSTORNINA - na dve decimalki natančno NOVOSTI verzija 3.69 + v nastavitvah možnost izbire SA (akreditacijski) logotipa. Datoteke logotipa so lahko v formatu jpg, bmp, wmf ali gif V kolikor je v nastavitvah obkljukan tisk logotipa, se bo logotip izpisal na vseh poročilih in na potrdilu o pregledu. Po namestitvi te nadgradnje lahko v nastavitvah izberete primer logotipa, ki se imenuje SAlogoprimer.jpg (in si nato ogledate izpise) + dodana sta ZAPIS in POROČILO za POPV - zamenjava glušnika L3 - najdete jih pod gumbom ZAPIS IZPUH (kjer program vpraša ali običajni izpuh ali glušnik L3) (isto velja za poročilo) NOVOSTI verzija 3.68 + v nastavitvah se lahko sedaj vpiše akreditacijska oznaka (K-XXX), po vpisu se na potrdilu o kontroli in poročilih o kontroli izpiše v nogo dokumenta ustrezen tekst NOVOSTI verzija 3.67 V skladu z novimi navodili s strani AVP (v3.2), so narejene spremembe: * sprememba polja V.7 (CO2), da se sedaj lahko vpisuje dva podatka o emisiji CO2 POMEMBNO: sedaj je polje TEKSTUALNO, zato program pri vnosu npr. 135 več ne spremeni številke v 135,00000 (torej decimalno vejico in decimalke po potrebi vpišete sami) * popravljeni izpisi potrdil zaradi polja V.7 + pri pošiljanju potrdila SB na DRSC se samodejno izvede kontrola, ali je v opombah stavek "Število prevoženih kilometrov:" - stavek mora biti vnešen točno tako (tudi velike/male črke) NOVOSTI verzija 3.66 + dodana obrazca ZAPIS in POROČILO - "SPLOŠNO" (za vse postopke POPV, za katere nimamo izdelanih specifičnih obrazcev) NOVOSTI verzija 3.65 - 01.08.2018 + dodano pošiljanje podatka N.1 v primeru predelav na DRSC * popravek pošiljanja podatka N (prej napačno označen kot N.1) * popravek določanja podpisnika na potrdilu (kadar je podpisnikov več v šifrantu) * popravek napačnega teksta v Zapisu o pregledu vozila POPV-barva NOVOSTI verzija 3.64 + dodano postopek POPV-sprememba barve vozila (zapis in tehnično poročilo) NOVOSTI verzija 3.63 * če je v šifrantu podpisnikov potrdil na seznamu le en podpisnik potrdil, potem se pri vsaki izdelavi potrdila, ta podpisnik samodejno doda na potrdilo. V ostalih primerih je potrebno podpisnika potrdila vedno določiti (kot dosedaj). NOVOSTI verzija 3.62 * največja dolžina teksta v šifrantu tekstov je 255 znakov (namesto 200) * na vseh ZAPISIH O PREGLEDU VOZILA je tekst "na sedežu organizacije" zamenjan z dejanskim naslovom iz nastavitev programa NOVOSTI verzija 3.61 * spremenjen zapis in poročilo o kontroli za POPV-pnevmatike in platišča NOVOSTI verzija 3.60 + dodan šifrant tekstov, ki se lahko uporabljajo pri urejanju potrdila o skladnosti. Šifrant najdete v meniju Šifranti->Teksti Uporaba šifranta: ko se nahajate v urejanju potrdila, kliknite v polje, v katerega želite prenesti tekst iz šifranta (recimo Predelava 1) in pritisnite tipko F5. Pojavi se šifrant tekstov. Izberete željeni tekst in kliknete IZBERI. Izbrani tekst se prenese v polje na potrdilu, v katerem se nahajate. NOVOSTI verzija 3.59 * pri pošiljanju potrdila na DRSC so sedaj izbirna polja (kljukice) bolj narazen za večjo preglednost * pri predogledu tiskanja je sedaj mogoče izbrati tiskanje posameznih strani (npr. 1,3 ali 1-2 itd.) * polje "podpisnik obrazcev" je sedaj odstranjeno * polje "podpisnik potrdila" je sedaj postavljeno POD vse zavihke in je stalno vidno med urejanjem potrdila * zavihek "7 - Pregled IOTSV" na potrdilih je umaknjen, ker se ne uporablja več NOVOSTI verzija 3.58 * Zapisi o pregledu vozila imajo sedaj možnost obkrožiti ali gre za Evidentirano spremembno ali Predelavo NOVOSTI verzija 3.57 * spremenjeni ZAPISI o pregledu vozil - vsebinsko! + dodana POROČILA O PREGLEDU VOZILA za vse POPV, ki so v programu NOVOSTI verzija 3.53 - PRIPRAVE NA AKREDITACIJO 17020 * spremenjeni vsi ZAPISI o pregledu vozil: - poleg DA/NE, vsebujejo še X - ni predmet kontrole (se označi, ko se ne kontrolira) - podpisniki SE NE TISKAJO VEČ, potrebno jih je ročno napisati na ZAPISI - izpisan je SAMO KRAJ izdaje ZAPISA, datum IZPISA je samodejno izpisan NA DNU papirja - na nekaterih izpisih SO DODANI okvirčki za VPIS VREDNOSTI (kljuke, zatemnitev stekel...) * možen je izpis do 18 fotografij (prej 12) + dodan je izpis ARHIV - to je vodilni dokument arhivske mape, istočasno se uporablja tudi za sledenje postopka + vsi izpisani dokumenti imajo zgoraj desno oznako P XXX (XXX = številka vloge): to je oznaka za arhiviranje. V okvirček se prepiše ustrena številka z dokumenta "ARHIV" * spremenjeno je POTRDILO O KONTROLI (vsebinsko) + pričeli smo dodajati POROČILA O KONTROLI za VSAK POSAMEZEN POSTOPEK. + pri PREDELAVAH je sedaj mogoče vnesti predelave od 7. do 12. in jih izpisati/poslati na DRSC NOVOSTI verzija 3.52 * popravek pri pošiljanju BARVE v primeru PREDELAV NOVOSTI verzija 3.51 * popravek pri pošiljanju PROSTORNINE MOTORJA na 1 decimalko natančno NOVOSTI verzija 3.50 * popravek napake pri pošiljanju (na DRSC) potrdila SB, ki ima postopek IDENT(ifikacija) * popravek pri pošiljanju PROSTORNINE MOTORJA na 1 decimalko natančno NOVOSTI verzija 3.49 + dodatno omogočeno pošiljanje podatkov P.1.1, P.1.3, P.1.5, F.3, M, N.1, V.9 v primeru predelav NOVOSTI verzija 3.48 + dodatno omogočeno pošiljanje podatka SEDEŽEV (S.1) v primeru predelav NOVOSTI verzija 3.46 * popravek pošiljanja NETO MOČI na dve decimalki natančno (namesto na eno) NOVOSTI verzija 3.45 + kontrola D vrednosti pri vpisu naprav za spenjanje. Uporaba: v polje Z.2.1 vpišite D vrednost naprave za spenjanje. Ob polju je sedaj gumb "+/-". Ko ga pritisnete, se sproži kontrola D vrednosti, ki vam pove, ali je masa priklopnika v polju O.1.3 ustrezna ali ne. V kolikor ni ustrezna, vam kontrola izračuna in predlaga zmanjšano vrednost O.1.3. Vrednost O.1.3 popravite ročno. + na ZAPISu o pregledu vozila za vlečno napravo (OBR 52.1) se sedaj IZPIŠE IZRAČUN obeh D_vrednosti (v poglavje 3.1, točka 6) + pri pošiljanju posameznih polj na DRSC je sedaj dodana še BARVA (R) NOVOSTI verzija 3.44 * izboljšan uvoz izvedenk pri polju pnevmatike in platišča (včasih so dimenzije ločene z vejico, včasih s podpičjem, sedaj podpiramo oboje) NOVOSTI verzija 3.43 * na VLOGI je polje za prometno dovoljenje (priloge) podaljšano na 30 znakov * na VLOGI in IZPISU VLOGE je sedaj polje (priloge) ŠT. COC spremenjeno v COC in SI POS, kar pomeni, da se v to polje vpisuje ALI podatek o COC dokumenti ALI pa podatek o SLOVENSKEM POTRDILU O SKLADNOSTI (recimo št. potrdila, npr: SA123234) * VIN številka se na vlogi in potrdilu o skladnosti lahko vnese samo z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI * IZPIS ZBIR PODATKOV ima sedaj dodaten stolpec "VOZILO", kjer se obkljuka podatek, če je pridobljen s samega vozila * na izpisu ZBIR PODATKOV je vizualno urejen izpis pnevmatik * na izpisu ZBIR PODATKOV je dodan izpis OPOMBE (iz opomb potrdila o skladnosti) * na pregledu potrdil o skladnosti je v spodnjem levem kotu tabele majhen VPRAŠAJ. Uporablja se za iskanje potrdil. Če želite npr. najti vsa potrdila, ki imajo v VIN številki "476", v polje "VIN" vnesete "*476" (zvezdica 476) kar pomeni 'vsa potrdila, ki VSEBUJEJO 476 v polju VIN' [za dodatna vprašanja nam pišite na mail] + v nastavitvah programa sedaj lahko določite FORMAT FOTOGRAFIJ. Privzeto so fotografije v razmerju 3:2, kar je najbolj pogost format. Če so vaše fotografije videti na izpisu stisnjene po višini, poskusite s formatom 16:9, po širini pa 4:3. Ta podatek vpliva le na izpis fotografij, samih fotografij pa NE SPREMENI. * pomotoma so se predelave izpisovale v RDEČI barvi (na barvnih tiskalnikih), ta napaka je sedaj odpravljena + v podmapi PISAVE so navedene vse pisave (fonti), ki jih COMPSYS uporablja. Če so težave pri izpisih, poskrbite, da so vse te pisave nameščene v WINDOWS-ih NOVOSTI verzija 3.41 + vloge in potrdila imajo sedaj poleg IOTSV in POPV postopka dodan še IDENT postopek (IDENTIFIKACIJA VOZILA). Programsko je IDENT enako kot IOTSV, gre le za ločevanje in večjo preglednost. + na izpisu vloge je sedaj tudi postopek IDENT + na pregledu vlog in potrdil so nad tabelo sedaj zavihki VSA POTRDILA/VLOGE, IOTSV, IDENT, POPV, kar omogoča lažji pregled in iskanje vlog in potrdil NOVOSTI verzija 3.40 + za posamezno pošiljanje polj v MRVL je dodan sedaj še Dodatni opis nadgradnje (X.1) NOVOSTI verzija 3.39 * posodobljen šifrant držav proizvajalk (potrdila o skladnosti) NOVOSTI verzija 3.37 - 15.12.2017 + dodan zapis o pregledu vozila (IOTSV) za kategoriji L in O * popravljena pisava na zapisih o pregledu vozila pod "uporabljena merilna oprema" (prej pomotoma Courier, sedaj Arial CE kot ostalo) * spremenjena dolžina polj za OSTALO in TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (prej 40 oz. 50 znakov, sedaj oboje 100 znakov) NOVOSTI verzija 3.36 * Nekaj lepotnih popravkov izpisov ZAPISOV O PREGLEDU VOZILA NOVOSTI verzija 3.35 - 15.11.2017 + Dodan je izpis ZAPISA O PREGLEDU VOZILA (IOTSV) za kategorijo T in C + Šifrant Kategorij vozil na vlogah je dopolnjen s kategorijami T in C * Popravljeno je določanje podpisnika (če jih je več na izbiro) potrdil o skladnosti NOVOSTI verzija 3.34 + dodan je šifrant PODPISNIKOV POTRDIL O SKLADNOSTI. Doslej je bil podpisnik potrdila v programu le en. Sedaj je dodan šifrant, v katerega se lahko doda poljubno število podpisnikov. POMEMBNO! Po posodobitvi programa COMPSYS bo program OB PRVEM ZAGONU v šifrant podpisnikov samodejno dodal DOSEDANJEGA PODPISNIKA in ga dodal VSEM OBSTOJEČIM POTRDILOM O SKLADNOSTI. Doslej namreč podpisnik NI BIL SHRANJEN NA SAMEM POTRDILU (se je pa seveda izpisoval na obrazec). Odslej ima vsako potrdilo o skladnosti določenega svojega PODPISNIKA POTRDILA (izbranega iz novega šifranta). Podpisnik na potrdilu se določi na zavihku 9 (poleg podpisnika obrazev). + dodan je alternativni način tiskanja predelav na zadnjo stran potrdil o skladnosti. Do sedaj je tiskanje delovalo tako, da je program vnešeni tekst predelave "razbil" na vrstice s po 50 znaki in to natisnil na potrdilo o skladnosti (višek nad 300 znaki je šel pod opombe). Alternativno tiskanje vključite v NASTAVITVAH programa ("Alternativno tiskanje predelav"). Deluje pa tako, da program tekst ne razbije na 50 znakov, temveč pušča BESEDE cele (jih ne deli), torej bolj kot urejevalnik besedil. Razliko najbolje vidite, če najprej testno natisnete potrdilo kot doslej, nato vključite alternativno tiskanje in ponovite testno tiskanje ter primerjate oba izpisa. NAMIG: Pri vpisovanju teksta predelave v program NE UPORABLJATE ENTER tipke (med tekstom) in pustite, da vas program sam vrže v novo vrstico. Razen, če želite, da se določen tekst "prisilno" začne v novi vrstici. V tem primeru uporabite ENTER, kar bo program tudi upošteval pri izpisu na potrdilo o skladnosti. * uporabljena je nova pisava za izpis predelav na zadnjo stran potrdila o skladnosti. S tem smo namesto 50 znakov na vrstico pridobili dodatnih 15, torej ima vrstica sedaj do 65, skupno pa se sedaj namesto 300 znakov izpiše 390 znakov na vrstice, ostalo pod opombe. POMEMBNO! Po namestitvi COMPSYSa preverite, če se je na računalnik namestila pisava (font) z imenom "NK57". V kolikor SE NI NAMESTILA, to storite ročno, pisavo najdete v mapi COMPSYS, podmapa PISAVE. Namestitev pisave je obvezna NA VSEH RAČUNALNIKIH, NA KATERIH UPORABLJATE COMPSYS (torej ne le na glavnem, na katerem izvajate posodobitve programa). Dodatna vprašanja na naslov: bostjan@neolink.si NOVOSTI verzija 3.33 + pri predelavah se sedaj lahko v sistem pošljejo še polja s potrdila o skladnosti: J, X, P.1.4, Q in U.2 (pomembna predvsem pri spremembi moči L1e) NOVOSTI verzija 3.32 + na vlogi polje TOVARNIŠKA OZNAKA povečano na 40 znakov + pri pošiljanju predelav se sedaj pošlje lahko tudi polje O.3 NOVOSTI verzija 3.31 + na vlogo za DUPLIKAT potrdila je dodan KRAJ IN DATUM vloge NOVOSTI verzija 3.30 + na zaslonu potrdila PREKO VLOGE je sedaj poleg UVOZA podatkov iz PSO, možen tudi IZVOZ IZVEDENKE. Uporabi se takrat, kadar izvedenke ni v PSOju, zato se vse podatke vnese v potrdilo, naredi izvoz in se izvoženo datoteko pošlje po e-mailu na AVP, da jo uvozijo v PSO in lahko potem potrdilo tudi pošljete. S tem vnos v Excel obrazec ni več potreben. NOVOSTI verzija 3.29 * popravek pošiljanja prostornine motorja (P.1.1) za prostornine večje od 999 ccm + v nastavitvah podatkov o organizaciji (meni DATOTEKA-PODATKI O ORGANIZACIJI) se lahko vnaprej določi LOKACIJA (kraj), ki se potem avtomatsko izpolni na vlogah + VIN številka je na potrdilu o skladnosti izpisana z večjimi črkami in odebeljeno NOVOSTI verzija 3.28 * popravek pošiljanja prostornine motorja (P.1.1) na eno decimalko natančno NOVOSTI verzija 3.24 + dodan uvoz fotografij + dodan šifrant pošt tudi pri dodajanju nove stranke v šifrant strank + pri uvozu izvedenke iz PSO/CRV se sedaj uvozita tudi koloteka NOVOSTI verzija 3.22 + dodani ŠIFRANTI: pošte, kategorije in predelave, metode, oprema * spremembe na vlogi: samoizpolnitev kraja iz poštne številke, izbira kategorije/predelave s seznama, kontrola VIN številke * spremembe na potrdilu: na testnem potrdilu izpis prave številke potrdila (namesto SB 0000000) * spremembe na vnosu potrdila: v zavihku 9. dodana izbira METODE in OPREME ter PODPISNIKA obrazcev * spremembe na ZAPISU o PREGLEDU VOZILA: podpisnik obrazca je sedaj lahko tisti, ki je prijavljen v program ali točno izbrana oseba s seznama, izpisujejo se METODE in OPREMA NOVOSTI verzija 3.20 + pri predelavah je dodana možnost pošiljanja polja O.1.3 * popravek pri tisku fotografij - sedaj pravilno izpiše ali gre za IOTSV ali POPV NOVOSTI verzija 3.19 + dodan je dotisk polj na prvo stran potrdila (polja Z.2, Z.2.1 in OPOMBE) NOVOSTI verzija 3.18 + če spremenite velikost osnovnega okna programa, si to program do naslednjega zagona zapomni NOVOSTI verzija 3.17 + na vlogi se sedaj določi ime in priimek referenta, ki je sprejel vlogo + dodan je zapis o pregledu vozila za spremembo moči na vozilih kategorije L (obrazec POPV-TSC-SMPA) + pri predelavah je dodano pošiljanje tudi ostalih polj, ki se navezujejo na predelavo (višina, dolžina, moč itd) NOVOSTI verzija 3.14 + na potrdilo se v zavihek "9" vnesek celoten tekst predelave, ki se nato izpiše na Kontrolnem poročilu (obr. 4.2) * tisk emisij ima sedaj z večjimi in krepkimi črkami izpisano vrednost izpusta CO2 NOVOSTI verzija 3.13 * popravek obrazca AVP 56.0 (poglavje 7, točka 3) NOVOSTI verzija 3.12 * popravek dolžine polja Z.1 NOVOSTI verzija 3.11 * pnevmatike in platišča: v primeru dolžine teksta nad 200 znakov, se višek pri uvozu podatkov samodejno vpiše pod Opombe * stornirana potrdila je mogoče uporabiti za spremembo številka potrdila na novo potrdilo in pošiljanje na DRSC NOVOSTI verzija 3.10 * popravek uvoza večjega števila podatkov v polje Z.1 * odpravljena napaka povečanja vrednosti emisij pri nadgradnji programa (za x100) NOVOSTI verzija 3.06 * pri vnosu nove stranke na vlogi, se le ta samodejno skopira tudi v polje "vlagatelj" * pri predelavah (POPV) se pošiljajo na DRSC samo podatki o predelavi (nič več o celotnem vozilu) * pri predelavah (POPV) se opcijsko lahko pošlje še naslednje podatke: D-vrednost, oznaka vlečne naprave in pnevmatike/platišča * pri vnosu prve registracije na potrdilo o skladnosti, se pri posodobitvi vloge sedaj prenese tudi datum COC/prve reg. NOVOSTI verzija 3.05 * popravek pri uvozu pnevmatik (različica iz PSO) nad 200 znakov NOVOSTI verzija 3.04 * popravek pošiljanja SC potrdil na DRSC zaradi napake v tehničnih navodilih AVP NOVOSTI verzija 3.03 + na Nastavitvah lahko določite, ali se oseba, prijavljena v program natisne kot podpisnih na zapise, ali ne + omogočen je UVOZ potrdila o skladnosti iz PSO (prej le IZVEDENKA, sedaj tudi posamezno potrdilo). Izvoziti morate XML datoteko. + na potrdilu za emisije se pri gorivu poleg okrajšave (P, D, LPG...) izpiše sedaj še opis (bencin, dizel...) * poročilo o kontroli (POPV) sedaj vsebuje tudi podatke o stranki * na vlogi je omogočen hitrejši vnos stranke NOVOSTI verzija 3.01 * popravek pri uvozu iz PSO - sedaj se pravilno uvozijo tudi kategorija, nadgradnja * posodobljeni šifranti kategorij, nadgradenj NOVOSTI verzija 3.00 + dodane predelave + dodani ZAPISI O PREGLEDU VOZILA (obrazci 52 do 60) + dodan vnos predelav na potrdilo + izpis predelav na potrdilo + pošiljanje predelav na DRSC NOVOSTI verzija 2.20 * spremenjeni obrazci ZBIR, ZAPIS, EMISIJE, VLOGA * spremenjen vnos vloge (sedaj omogoča vloga tudi POPV, čeprav POPV postopek še ni v programu) NOVOSTI verzija 2.19 + dodan izpis obrazca VLOGA ZA IZDAJO DUPLIKATA NOVOSTI verzija 2.18 * popravek izpisa prijavljene osebe v ZBIRu in ZAPISu o vozilu NOVOSTI verzija 2.17 + izpis pnevmatik na ZBIRU PODATKOV + na vseh izpisih, razen potrdilu o skladnosti, se sedaj kot strokovni delavec izpiše oseba, ki je prijavljena v program * popravek izpisa datuma COC/registracije na ZBIRU in ZAPISU podatkov NOVOSTI verzija 2.16 + dodana možnost P/LPG pri vrsti goriva NOVOSTI verzija 2.15 * dodana možnost kljukice pri delcih izpusta, kar na izpisu emisij izpiše besedilo NI PODATKA! (kadar ni podatka o emisijah) * zbir podatkov ima sedaj vsaj polja predizpolnjena in rocno vpisovanje ni vec potrebno NOVOSTI verzija 2.11 * priprava na prenos strežnika z DRSC na AVP * popravljena nekatera polja za vnos več decimalk na potrdilu o skladnosti NOVOSTI verzija 2.06 * Popravljen status prenosa na drsc v primeru izdelave dvojnika NOVOSTI verzija 2.05 * Popravljen izpis fotografij in dodan še en list za fotografije (kar omogoča sedaj skupaj 12 fotografij za vozilo) - Umik starih obrazcev pri tiskanju NOVOSTI verzija 2.03 + Novi obrazci skladno z Usmeritvami AVP z dne 1.9.2014 NOVOSTI verzija 2.02 + dodani polji za številko certifikata o homologaciji in izdaji le-tega (velja za potrdilo SA!) + izpis dodanih polj na potrdilo o skladnosti (SA) NOVOSTI verzija 2.01 * sprememba naziva kategorij L1e in L2e * sprememba polja PROSTORNINA MOTORJA tako, da je možen vnos na eno decimalko natančno NOVOSTI verzija 2.00 + dodana možnost ustvarjanja SA potrdil o skladnosti. V kolikor v organizaciji ustvarjate SA in SB homologacije, potem morate program namestiti v dve ločeni mapi ali na dva računalnika. NOVOSTI verzija 1.34 * odpravljena napaka XML zapisa dvojnika in posledično neuspešnega pošiljanja na DRSC zaradi nepravilnih tehničnih navodil s strani DRSC NOVOSTI verzija 1.33 * odpravljena napaka zapisa ure in datuma v datoteki DVOJNIKA za pošiljanje na DRSC. Napaka se je pojavljala pri pošiljanju podatkov pred 10. uro dopoldan NOVOSTI verzija 1.32 * odpravljena napaka zapisa ure in datuma v datoteki za pošiljanje na DRSC. Napaka se je pojavljala pri pošiljanju podatkov pred 10. uro dopoldan NOVOSTI verzija 1.31 * odpravljena napaka statusa potrdila pri uspešnem prenosu na DRSC NOVOSTI verzija 1.30 * Dodana spememba načina pošiljanja podatkov na DRSC. Nova nastavitev "WSDL" je omogočena privzeto po namestitvi. NOVOSTI verzija 1.23 * Dodana vrsta goriva "-" na potrdilih o skladnosti (se uporabi recimo pri električnih vozilih) * Odslej je mogoče isto potrdilo poslati na DRSC še enkrat, tudi če je bil status pošiljanja že potrjen. Uporabno, če pošljete potrdilo, naredite napako pri tiskanju, vnesete novo številko potrdila in ponovno pošljete. (V takem primeru sicer najprej opravite STORNACIJO potrdila) * Popravljeno tiskanje fotografij vozila (izpisal se je prazen list brez fotografij) * Popravljen DDV na predračunu (na 22%) za plačilo storitve identifikacije
 

Legenda:

+” novost
*” sprememba
” odstranitev
!” popravek

SEZNAM NOVOSTI IN SPREMEMB V PROGRAMU Legenda: ">>>" verzija in datum "+" nova funkcija v programu "-" odstranitev funkcije iz programa "*" sprememba funkcije v programu "!" popravek napake v programu "?" opombe, navodila, pojasnila 1.4.2.1143 - 16.04.2024 ! odprava napake pri uporabi prepoznave registrske tablice v primeru, ko je predogled fotografij nastavljen na FOTO (pri odpiranju zapisnika) + podpora meritev zavornih učinkov na vozilih s 5 (petimi) osmi * ukinitev RDEČIH SERVISNIH kartic in uvedba RUMENIH SERVISNIH kartic * sprememba označevanja OBFCM napisa na zaslonu odprtih pregledov, da za vozila pred 01.01.2021 ne označuje OBFCM ! odpravljena napaka, ko je gumb NAPAKE ostal obarvan, čeprav je bil pregled vozila že zaključen (prazen seznam zapisnikov) ! odpravljena napaka fotografiranja števca km na tablicah, ko je fotografiranje v nastavitvah izklopljeno * pri pregledu kategorij vozil L in T je na tablici omogočen ročni vnos meritev luči * privzeti tip prometnega dovoljenja ob odpiranju zapisnika je sedaj "D" namesto "B" * pri OBD/OBFCM odčitavanju na tablicah se stanje km prenese v polje števec km, kadar je podatek na voljo + na tablicah je omogočeno daljinsko upravljanje z Eurosystemi na vseh merilnih napravah 1.4.1.1100 - 29.03.2024 * posodobljena licenca za prepoznavo tablic * posodobljen katalog Autodata + dodana možnost dodajanja in urejanja zaznamka za posamezno vozilo. V zaznamke vnašamo prosti tekst, recimo kje je lokacija VIN in druge posebnosti, ki nam lahko koristijo tudi naslednjič pri tem vozilu. Zaznamki so v lokalni zbirki podatkov, se ne tiskajo, niti ne prenašajo v MRVL. Vidni so samo kontrolorjem v AutosysSQLu. Zaznamke se lahko pogleda tudi preko arhiva zapisnikov, tam se jih lahko tudi naknadno uredi ali izbriše. + gumbi "Zaznamki", "Podpiši", "Podpiši sklope", "Napake" se obarvajo, kadar so podpisi izvedeni ali, v primeru "Napake" in "Zaznamki", kadar so na zapisniku vnešene napake ali zaznamki. To označevanje sovpada z dosedanjimi indikatorji podpisovanja in prisotnosti napak, so pa dodani zato, da kontrolor hitreje vidi, kaj je na vozilu že "urejeno" in kaj ni. + na seznamu odprtih pregledov, na desni strani, je sedaj dodan napis OBFCM če je obarvan črno - pomeni, da je meritev potrebno opraviti če je obarvan rdeče - pomeni, da stranka ni dovolila odčitavanja če je obarvan modro - pomeni, da je bilo odčitavanje opravljeno + meritve OBFCM preko MAHA plinomera se prenesejo ob prenosu meritve plinov. + v pregledu podatkov o vozilu (odprt zapisnik), so sedaj vidne vrednosti OBFCM, če so bile prebrane + dodan nov zapisnik/potrdilo o tehničnem pregledu, ki se začne izpisovati 20. junija 2024 * spremenjeno ocenjevanje brezhibnosti vozila v primeru dinamične meritve zavor + dodan je spletni strežnik, ki skrbi za komunikacijo s tablico (za tiste, ki jo uporabljate) + nova aplikacija AutosysMSQL za tablice v hali + v aplikaciji AutosysTSQL (terenska tablica) je na seznamu odprtih pregledov dodan števec opravljenih pregledov tekočega dne 1.3.5.937 - 07.10.2022 * sprememba ocene brezhibnosti: v primeru nepravilne horizontalne poravnave dolgih luči, se ne beleži več napake. + dodaten (3.) list za izpis napak pri Potrdilu o tehnični brezhibnosti (namesto 56 je sedaj na voljo 105 vrstic za napake na zapisniku) 1.3.4.915 - 14.09.2022 ! popravek kontrole števca preko spleta. V določenim primerih, pri povezavi preko proxy.gov.si je prihajalo do napake povezave. 1.3.4.912 - 01.09.2022 + za uporabnike z aktiviranim katalogom Autodata je dodana nova, razširjena funkcija kontrole in predvidevanja stanja števca km + pri zaključevanju zapisnika dodana kontrola, ali je opravljena meritev končne hitrosti za vozila L1 + pri iskanju vozila za odpiranje zapisnika se v oknu izpiše besedno, kakšne barve (glede na kodo barve) je vozilo po podatkih 1.3.3.731 - 08.06.2022 ! odprava napake video predogleda vozila na stezi ob odpiranju zapisnika + varnostni popravek za Windows 11 + posodobitev iskanja lokacije VIN številke na vozilu 1.3.3.730 - 07.06.2022 ! popravek shranjevanja podatkov o organizaciji v XML datoteke na foto strežnik ! popravek izpisa organizacije v glavi zapisnika o tehničnem pregledu iz arhiva + podpora za Windows 11 * posodobljene knjižnice za video nadzor ! popravek izpisa manjkajočih fotografij vozil na strežniku (v primeru, da je datotek na strežniku več kot 50.000) + dodan izpis, da nobena fotografija ne manjka (v kolikor je ta pogoj dejansko izpolnjen) + posodobitev Autodata kataloga + izpis o PREVENTIVNEM PREGLEDU (neuradni pregled vozila, informativne narave) 1.2.2.699 - 21.05.2021 + v Nastavitvah -> Kontrola zgodovine števca lahko vključite prikaz vpisanih stanj števcev za pretekle zapisnike (ki so bili izvedeni v vaši organizaciji) - za kategorije M,N,L Prikazi prejšnjih vrednosti se pojavi takoj po iskanju vozila, pred poljem za vnos stanja števca ! popravek napake - iskanje vozila pred odpiranjem zapisnika - gumb Prekini ni zaprl okna 1.1.2.681 - 06.05.2021 + V meniju Statistika in izpisi nov izpis - IZPIS MANJKAJOČIH FOTO POSNETKOV ? posodobljene programske knjižnice za video predogled 1.1.1.582 - 10.03.2021 ! popravek napake fotografiranja na tablici (če je bila zajeta najprej fotografija zadnjega dela vozila, se je shranila na mesto prednje fotografije) * posodobitev AuData katalogov * bistveno pohitreno brisanje starih podatkov iz arhiva AutosysSQL-a 1.1.1.566 - 29.01.2021 ! popravek napake, ko je bilo v določenih primerih vozilo z napakami zaključeno kot brezhibno 1.1.1.557 - 28.01.2021 ! Popravek prikaza pravilnih podatkov osnovnega zapisnika ob odpiranju novega zapisnika, kadar gre za popravni pregled ! AutosysSQLT (tablica) – popravek dodajanja napaka + AutosysSQLT (tablica) – možnost uporabe endoskopske kamere za slikanje VIN in števca (ni aktualno oz. v uporabi) 1.1.1.551 - 18.12.2020 ! popravek manjkajočega prikaza ikon za status napake pri dodajanju hitrih napak na zapisnik ! popravek izbire organizacije pri prvem zagonu programa, kadar je v skupni SQL bazi več organizacij + ob izteku Audata licence dodana možnost neposrednega odpiranja obrazca za naročilo ! popravek izpisa zapisnika (v določenih primerih je izpisani zapisnik vseboval napačne podatke. Napaka ni vplivala na rezultat ali podatke v FORM.NETu) + nalaganje šifranta napak v predpomnilnik za hitrejše delovanje (do nekaj sekund daljši zagon Autosys-a) 1.1.1.543 - 01.12.2020 + pri odpiranju zapisnika brez form.neta ("pregled tujca"), se fotografije pobrišejo, če se zapisnik prekine (stornira) + tehnični pregledi, opravljeni na terenu, imajo v zbirki podatkov sedaj status "terenski", da se ločijo od ostalih zapisnikov + dnevni izvoz ima dodano polje za status "terenski": 0-običajen pregled, 1-pregled na terenu * v primeru dinamičnega pregleda zavor, se nazivni tlak na zapisnik izpiše tudi, če 30% tlaka ni bilo doseženega ! popravek shranjevanja podatkov o zapisniku na foto strežnik za izpis v PDF preko programa Autocam + ob zagonu AutosysSQL preveri licenco AuData in 5 dni pred potekom prične opozarjati + dodan AutosysSQL konfigurator - za enostavno spreminjanje podatkov o povezavi do SQL strežnika + v meniju Datoteka-Vzdrževanje-Posebne operacije dodan izvoz in uvoz podatkov*. *Podatki se izvozijo npr. za določen dan s terenskega računalnika in nato uvozijo v glavno bazo. Izvoz se izvede na terenskem računalniku, npr. na usb ključek, ki se ga potem uporabi za uvoz na enem od računalnikov na stezi. Če informatiki lokalno nastavijo skupno mapo, se lahko terenski računalnik vključi v omrežje na stezi (po terenu), izvoz se izvede na skupno mapo v omrežju, prav tako potem uvoz s te iste mape v omrežju. Bistveno je, da IZVOZ lahko opravi le terenski računalnik, UVOZ pa le računalnik na stezi (razen v izrednih primerih!). 1.1.0.415 - 13.11.2020 ! popravek napake ob zagonu programa, povzročene zaradi Windows posodobitev 1.1.0.404 - 09.11.2020 ! popravki napak, povezani s terenskim delom 1.1.0.391 - 07.11.2020 * dodatna nastavitev v Splošnih nastavitvah (gumb "TERENSKI RAČUNALNIK") - ta mora biti vključen za računalnik na terenu! * sprememba prenosa slik - kot v Autosys-u, je sedaj tudi v SQL verziji prenos slik na foto strežnik (s terena) enak 1.1.0.376 - 29.10.2020 + pohitren prenos podatkov iz Autosys-a v AutosysSQL 1.1.0.365 - 10.10.2020 * sprememba lokacije nekaterih začasnih datotek (usklajeno z Windows UAC) + dodana možnost uporabe regloskopa TecnoLux-Prolux + dodatne kontrole veljavnosti podatkov pri prenos iz "starega" Autosys-a 1.1.0.345 - 02.10.2020 + v splošnih nastavitvah dodana možnost vklopa strojnega dekodiranja video predogleda - razbremenitev procesorja računalnika in hitrejše delovanje (0=izklop pospeševanja, 1,2 ali 3=vklop. Predlagamo nastavitev na 1) 1.1.0.342 - 01.10.2020 ! popravek napake v modulu video predogleda + dnevni izvoz vsebuje dodatno stolpec "veza" -> če je Veza=0, gre za običajen pregled vozila, v nasprotnem primeru gre za popravni pregled (Veza je št. osnovnega zapisnika) 1.1.0.340 29.09.2020 + Prikaz Opomb s potrdila o skladnosti na zaslonu odprtih zapisnikov + Vključitev regloskopa Tecnolux-Prolux med možne naprave na stezi + Dodana možnost delovanja Autosys-a na več lokacijah s centralnim SQL strežnikom (VPN povezave) + pri dnevnem izvozu podatkov dodan podatek o podpisanem sklopu + posodobljena pomoč - dodan pravilnik o t.p. Ur.l. 43/2019 ! popravek stabilnosti programa pri zajemu fotografij v "video" načinu ! urejeno delovanje prikaza lokacije VIN številke (Autodata) 1.000 - 10.4.2020 Spremembe glede na Autosys 6 * podatkovne zbirke v MS SQL * namestitev na vsak lokalni računalnik (nič več nameščanja na strežnik, razen podatkovne zbirke->MS SQL) + povečana hitrost delovanja programa + povečana zanesljivost podatkovnih zbirk

Tukaj smo za vas!

Naslov

Ponoviška cesta 11b
1270 Litija

Delovni čas

pon-pet: 9:00 – 13:00
sob: zaprto
urgenca: 08:00 – 19:00 (041 761 791)

Pokličite

01/8995 210
041/747 890 Petra
041/761 791 Boštjan